Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 10. oktober 2013
Nytt fra KA uke 41

En verdig gravferd for alle

I dette kurset vil vi se på hvordan endringene i gravferdsloven påvirker de tilsatte i de lokale gravferdsforvaltningene. Målgruppe: De som arbeider med praktisk gravplassarbeid, krematorietilsatte og de som har administrativt arbeid knyttet til gravferd. Kurset vil inngå som en del av den planlagte ”Gravplasskolen”. Kurset blir holdt flere steder i høst, og påmeldingsfristen nærmer seg for følgende av kursene:

Førde 19. november, påmeldingsfrist 18. oktober
Hokksund 20. november, påmeldingsfrist 18. oktober 
Bergen 25. november, påmeldingsfrist 24. oktober 
Oslo 28. november, påmeldingsfrist 24. oktober 
Trondheim 3. desember, påmeldingsfrist 31. oktober 

Det er også ledige plasser igjen på kurset i Tromsø 23.10, Stavanger 4.11 og Bodø 7.11. Les hele oversikten på www.ka.no/kurs

Gravlegging i respekt for avdødes religion og livssyn? - Nye krav og utfordringer for gravferdsforvaltningen i møte med endringene i gravferdsloven og gravferdsforskriften

På dette kurset for ledere som arrangeres 14. november i Oslo vil vi belyse temaer som er knyttet til å utøve offentlig gravferdsmyndighet. Målgruppen for kurset er kirkeverger/daglig ledere, driftsledere og andre tilsatte med særlig ansvar som gravferdsmyndighet og/eller har ansvar for å utvikle gravplasstilbudet. Påmeldingsfrist er 10. oktober.

Les mer.

Arbeidsrett - Ansettelse, oppsigelse og relaterte emner Bergen 18. november

Kurset vil ta for seg ulike emner innenfor ansettelse og oppsigelse, som ansettelsesprosessen, adgangen til midlertidig ansettelse, fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte, oppsigelse, avskjed og suspensjon. Kurset arrangeres i Bergen 18. november. Påmeldingsfrist til kurset er 18. oktober.

Les mer.

Rådslederkurs

I forbindelse med opplæring av folkevalgte til menighetsråd i ettsognskommuner og fellesråd, arrangerer KA dagskurs for ledere og nestledere. Her ønsker vi at folkevalgte skal få belyst problemstillinger som man opplever som relevante og nyttige i vervet som leder av et folkevalgt organ. Videre vil det bli en oppdatering på siste nytt i arbeidet omkring ny kirkeordning. Dette er et nytt kurs som tilbys rådsledere som har noe erfaring, men som ønsker påfyll, nye ideer og kirkepolitisk oppdatering.

Gardermoen 14. november
Tromsø 26. november

Seminar om vedlikehold av kirkebygg

Kirker kan være en utfordrende bygningsmasse å ta vare på. I 2010 ble vedlikeholdsetterslepet beregnet til 10 milliarder kroner. Bygg og Bevar og KA inviterer til et gratis seminar om praktisk vedlikehold og vanlige skader. Dyktige håndverkere med lang erfaring presenterer sine erfaringer og forslag til gode løsninger. Seminaret arrangeres under messen Bygg Reis Deg 2013 17. oktober i Lillestrøm.

Les mer.

Har dere glemt å søke tilskudd fra K-stud?

Hvis noen av dere har glemt å søke for vårhalvåret, tar K-stud fortsatt imot søknader selv om fristen på 3 mnd. etter avslutning har gått ut.

Les mer på K-studs nettsider.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.