Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 17. oktober 2013
Nytt fra KA uke 42

Stillingsinnhold og arbeidsplaner for kirkemusikere

KA får mange henvendelser som gjelder stillingsinnhold og arbeidsplaner for kirkemusikere, om fastsettelse av stillingsbeskrivelse og vurdering av størrelse på deltidsprosent. I en ny artikkel er noen aktuelle problemstillinger belyst, som kan være til hjelp i den lokale dialogen.

Frist for søknad om nærværsstipend til barnehager nærmer seg

Det partsammensatte OU-styret utlyser to stipender av 25 000 kroner til to barnehager som vil arbeide med å øke nærværet (eller redusere sykefraværet) blant de ansatte. Det er opp til den enkelte barnehage hvordan de vil jobbe med tematikken. Søknadsfrist er 1. november 2013. Linn Maria Kierulf svarer på spørsmål om stipendet.

Les mer.

Midler til 4 ukers lønnet permisjon for kateketer, for selvstendig faglig fordypning

Har du en erfaren kateket eller menighetspedagog som trenger et avbrekk og ønsker faglig oppdatering, fordype seg i et faglig emne eller utviklingsarbeid? Det lyses ut midler til lønn i 4 uker, samt et lite stipend til å dekke utgifter som reise, litteratur eller lignende. Ny søknadsfrist: 1. desember 2013.

Les mer.

Kirkeplanleggeren 2014

Kirkeplanleggeren 2014 sendes ut i disse dager. Ikke bestilt enda? Du finner den i KAs nettbutikk.

Regnskapskurs – Innføring i kirkeregnskap 28.11 og kurs i regnskapsavslutning 29.11

Innføringskurs i kirkeregnskap 28. november, er et kurs som gir en grunnleggende innføring i økonomi- og regnskapsbestemmelser som gjelder for kirkelige fellesråd og menighetsråd (kommunale regnskapsprinsipper). Målgruppen er kirkeverger og økonomi-/regnskapsmedarbeidere.

Les mer.

På kurs i regnskapsavslutning 29. november vil vi gjennomgå alle viktige momenter ved årsavslutningen, og ha spesiell fokus på endringer i regnskapsbestemmelser. Målgruppen er kirkeverger, økonomi-/ regnskapsmedarbeidere, ansatte i kommunens økonomiavdeling som arbeider med kirkeregnskapet, ekstern regnskapsfører og revisor.

Les mer.

Arbeidsrett - Ansettelse, oppsigelse og relaterte emner Bergen 18. november

Kurset vil ta for seg ulike emner innenfor ansettelse og oppsigelse, som ansettelsesprosessen, adgangen til midlertidig ansettelse, fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte, oppsigelse, avskjed og suspensjon. Kurset arrangeres i Bergen 18. november. Påmeldingsfrist til kurset er 18. oktober.

Les mer.

Rådslederkurs

I forbindelse med opplæring av folkevalgte til menighetsråd i ettsognskommuner og fellesråd, arrangerer KA dagskurs for ledere og nestledere. Her ønsker vi at folkevalgte skal få belyst problemstillinger som man opplever som relevante og nyttige i vervet som leder av et folkevalgt organ. Videre vil det bli en oppdatering på siste nytt i arbeidet omkring ny kirkeordning. Dette er et nytt kurs som tilbys rådsledere som har noe erfaring, men som ønsker påfyll, nye ideer og kirkepolitisk oppdatering.

Gardermoen 14. november
Tromsø 26. november

En verdig gravferd for alle

I dette kurset vil vi se på hvordan endringene i gravferdsloven påvirker de tilsatte i de lokale gravferdsforvaltningene. Målgruppe: De som arbeider med praktisk gravplassarbeid, krematorietilsatte og de som har administrativt arbeid knyttet til gravferd. Kurset vil inngå som en del av den planlagte ”Gravplasskolen”. Kurset blir holdt flere steder i høst, og påmeldingsfristen nærmer seg for følgende av kursene:

Bergen 25. november, påmeldingsfrist 24. oktober
Oslo 28. november, påmeldingsfrist 24. oktober
Trondheim 3. desember, påmeldingsfrist 31. oktober

Det er også ledige plasser igjen på kurset i Tromsø 23.10, Stavanger 4.11, Bodø 7.11 og Førde 19.11. Les hele oversikten på www.ka.no/kurs

Gravlegging i respekt for avdødes religion og livssyn? - Nye krav og utfordringer for gravferdsforvaltningen i møte med endringene i gravferdsloven og gravferdsforskriften

På dette kurset for ledere som arrangeres 14. november i Oslo vil vi belyse temaer som er knyttet til å utøve offentlig gravferdsmyndighet. Målgruppen for kurset er kirkeverger/daglig ledere, driftsledere og andre tilsatte med særlig ansvar som gravferdsmyndighet og/eller har ansvar for å utvikle gravplasstilbudet. Påmeldingsfrist er ute, men det er ledige plasser igjen for snarlig påmelding.

Les mer.

Grønn galla 2013 til redusert pris

Fristen for å melde seg på Grønn galla 2013 til redusert pris går ut 20. oktober. Alle interesserte bør kjenne sin besøkelsestid.

Les mer.

Mulighet for lån fra OVF

OVF har en ramme som er avsatt til utlån til kirkelige formål med gunstige rentebetingelser. Rammen er begrenset, men vi har fått opplyst at det fortsatt er midler igjen av 2013-rammen. Søknader behandles av Kirkerådet. Nærmere retningslinjer finnes på OVFs nettside. 

Les mer.

Konferanse/fagdager hos Kirkelig Ressurssenter

Den 28. og 29. november 2013 arrangerer Kirkelig Ressurssenter sin årlige novemberkonferanse. I år samarbeider Ressurssenteret med Institutt for Sjelesorg og prestetjenesten ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Overskriften på konferansen er «Å romme det uutholdelige. Fagdager om avmakt, slitasje og sårbarhet».

Les mer.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.