Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 31. oktober 2013
Nytt fra KA uke 44

Gjennomfør kirkekontrollen innen fristen og vinn tilstandsvurdering!

KA minner om at alle som gjennomfører kirkekontrollen innen 15. november vil delta i trekningen om en tilstandsvurdering til en verdi av opp til 30 000. Til nå er 129 kirker blitt ferdig registrert i årets kirkekontroll og 68 er under arbeid.

Les mer her.

Frist for søknad om nærværsstipend til barnehager nærmer seg

Det partsammensatte OU-styret utlyser to stipender av 25 000 kroner til to barnehager som vil arbeide med å øke nærværet (eller redusere sykefraværet) blant de ansatte. Det er opp til den enkelte barnehage hvordan de vil jobbe med tematikken. Søknadsfrist er 1. november 2013. Linn Maria Kierulf svarer på spørsmål om stipendet. 

Les mer. 

Vanntåkekonferanse i Paris

KAs rådgiver Ingrid Staurheim har deltatt på den internasjonale vanntåkekonferansen i Paris med et foredrag om kirkebranner.

Les mer.

Universell utforming av kirkebygg og gravplass

I kirken er det et overordnet mål at alle skal kunne delta og føle seg inkludert. Tilrettelegging for alle er dessuten en lovpålagt oppgave for alle offentlige virksomheter. Prinsippet om universell utforming gjelder i dag for alle nybygg, men vi har også en plikt til å øke tilgjengeligheten til den eksisterende bygningsmassen. Kurset Universell utforming av kirkebygg og gravplass er for deg som ønsker å sette universell utforming på dagsorden. Kurset arrangeres i Oslo 19. november. Påmeldingsfristen er 1. november. 

Les mer.

En verdig gravferd for alle

I dette kurset vil vi se på hvordan endringene i gravferdsloven påvirker de tilsatte i de lokale gravferdsforvaltningene. Målgruppe: De som arbeider med praktisk gravplassarbeid, krematorietilsatte og de som har administrativt arbeid knyttet til gravferd. Kurset vil inngå som en del av den planlagte ”Gravplasskolen”. Kurset blir holdt flere steder i høst, og påmeldingsfristen nærmer seg for følgende kurs: 

Trondheim 3. desember, påmeldingsfrist 31. oktober 

Det er også ledige plasser igjen på kurset i Stavanger 4. november, Bodø 7. november og Førde 19. november. Les hele oversikten på www.ka.no/kurs

Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger

Nå er det mulig for nye studenter å melde seg til 2. semester av studiet, påmeldingsfrist er 1. desember. Studiet er et samarbeid mellom Diakonhjemmet høgskolet og Menighetsfakultetet. Emnet som undervises våren 2014 er: LED5060 Styring, økonomi og samarbeid.

Se mer informasjon på MFs sider og KAs sider.

Støtte til deltakelse på Trosopplæringskonferansen 2013

Kirkerådet informerer om at de menigheter/fellesråd som ennå ikke har mottatt statstilskudd til trosopplæring er spesielt invitert til årets trosopplæringskonferanse. Kirkerådet vil subsidiere inntil to deltakere fra disse menighetene/fellesrådene. 

Les mer.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.