Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 28. november 2013
Nytt fra KA uke 48

KA søker vikar i stillingen som kurskoordinator

Kurskoordinatoren har ansvar for å tilrettelegge og profilere KAs 60-80 årlige kurs og konferanser. Stillingen innebærer i tillegg sekretærfunksjon og administrasjon for Kirketjenerskolen. Stillingen er et 100 % vikariat. Vikariatet varer fra 2. januar til 30. september.

Les mer. 

Fortsatt mulig å svare på Kirkekontroll 2013

Til nå er besvarelser for 1100 kirker levert og 70 er under arbeid. KA mangler da besvarelser fra rundt litt over 400 kirker. Vi håper at så mange som mulig svarer på undersøkelsen for å få et så godt sammenligningsgrunnlag som mulig med de to foregående Kirkekontrollene fra 05/06 og 09/10. Da var svarprosenten nesten 100 %.

Les mer.

KA anbefaler: Møte med mennesker/Kirketjenerskolen 3

Kursopplegget "Møte med mennesker" tar utgangspunkt i de tverrfaglige utfordringene kirketjenere, gravere, kontortilsatte og andre i Den norske kirkes førstelinje står ovenfor.

Den enkeltes betydning for kvaliteten på den totale tjenesteytingen lokalt, kan neppe overvurderes. "Møte med mennesker" er lagt opp med tanke på at kurset skal holdes lokalt av lokale krefter, for eksempel prostivis. Det er en stor fordel dersom man lykkes å sette sammen en gruppe med representanter for de ulike yrkene. En viktig målsetning med kurset er å synliggjøre at det å møte mennesker på en god og profesjonell måte er en kjerne i en kirkelig tverrfaglighet. Mange av utfordringene de ulike yrkesgruppene møter ligner hverandre og krever de samme grunnholdninger og ferdigheter.

Les mer. 

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.