Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 2. januar 2014
Nytt fra KA uke 1

Utlysning av stipend for kirketjenere 2014

Det lyses ut 5 stipend á 5000 kr for kirketjenere som ønsker å ta studiet Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2014. Søknadsfrist 1. mars. For mer informasjon og søknadsskjema se www.kirketjenerskolen.no.

Seminar for eiere av middelalderkirker i stein 

Formålet med seminaret er å se på hvordan disse monumentene forvaltes i Norge sammenliknet med hvordan dette gjøres i våre naboland, samt hvordan arbeidet med å rehabilitere disse kirkene kan planlegges. Det vil bli presentert konkrete eksempler og det vil være foredrag som belyser hele planleggingsfasen fra tilstandsregistreringer, utarbeiding av planer, hvordan det kan finansiseres og hvordan prosjektene kan organiseres. Seminaret arrangeres i Trondheim 3. og 4. februar og har påmeldingsfrist 15. januar.

Les mer.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.