Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 9. januar 2014
Nytt fra KA uke 2

ENØK på sitt beste

Sandnes kirkelige fellesråd har i mange år hatt stort fokus på ENØK, og dette har gitt store innsparingsresultater. Siste ENØK-prosjekt var Lura kirke: Ulike styringstiltak ga umiddelbart 30% energiinnsparing. KA mener dette fortjener oppmerksomhet og ros! KA ber fellesrådene sende inn sine gode og gjerne også sine mislykkede ENØK-tiltak til Harald Ringstad.

Her kan dere lese Sandnes sin egen ENØK-rapport.

Seminar for eiere av middelalderkirker i stein

Formålet med seminaret for eiere av middelalderkirker i stein er å se på hvordan disse monumentene forvaltes i Norge sammenliknet med hvordan dette gjøres i våre naboland, samt hvordan arbeidet med å rehabilitere disse kirkene kan planlegges. Det vil bli presentert konkrete eksempler og det vil være foredrag som belyser hele planleggingsfasen fra tilstandsregistreringer, og utarbeidingen av planer, hvordan det kan finansieres og hvordan prosjektene kan organiseres. Seminaret arrangeres i Trondheim, 3.–4. februar.

Påmeldingsfrist 15. januar. Les mer.

Strategikonferanser 2014

Vinteren 2014 arrangerer KA 15 strategikonferanser for rådsmedlemmer og kirkeverger. Les mer på www.ka.no/kurs

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.