Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 16. januar 2014
Nytt fra KA uke 3

Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg er på plass igjen!

Vi minner om at rentekompensasjonsordningen for kirkebygg er på plass igjen, etter at den i fjor var trukket tilbake. Det er en rekke tiltak man kan søke om og linken nedenfor forklarer ordningen, hvem som kan søke og hvilke tiltak ordningen omfatter.

Søknadsprosesser tar gjerne noe tid. Det er derfor viktig å komme i gang så tidlig som mulig.

Les mer her.

Pensjonsnoten i regnskapet for kirkelige fellesråd – oversikt fra KLP med nøkkeltall for 2013

Kirkelige fellesråd  som har pensjonsordning i KLP kan via KLP Kundeside (tidligere KLP nettpensjon) finne nøkkeltallsoversikten for 2013 med informasjon som blant annet kan brukes til pensjonsnote til årsregnskapet.

Les mer.

Strategikonferanser 2014

KA inviterer kirkelige ledere og folkevalgte til regionale strategisamlinger hele 15 ulike steder denne våren. Tanken er at alle i målgruppen som har tid og anledning skal kunne delta. For å øke mulighetene for at enda flere folkevalgte som ikke har anledning til å delta på dagtid skal få med seg denne runden, inviterer vi også til en «kompaktversjon» av dagskonferansen på kveldstid i de største byene.

Les mer.

Utlysning av stipend til Kirketjenerskolen 1 og 2

Det lyses ut 5 stipend a 5000 kr for kirketjenere som ønsker å ta studiet Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2014. Søknadsfrist 1. mars.

Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema.

Seminar for eiere av middelalderkirker i stein

Formålet med seminaret for eiere av middelalderkirker i stein er å se på hvordan disse monumentene forvaltes i Norge sammenliknet med hvordan dette gjøres i våre naboland, samt hvordan arbeidet med å rehabilitere disse kirkene kan planlegges. Det vil bli presentert konkrete eksempler og det vil være foredrag som belyser hele planleggingsfasen fra tilstandsregistreringer, og utarbeidingen av planer, hvordan det kan finansieres og hvordan prosjektene kan organiseres. Seminaret arrangeres i Trondheim, 3.–4. februar.

Påmeldingsfrist mandag 20. januar. Les mer her.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.