Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 23. januar 2014
Nytt fra KA uke 4

Innbrudsraid i kirkebygg

Natt til onsdag 15. januar var det innbrudd i Vinje kyrkje, Hjardal kyrkje, Åmot kyrkje, samt innbruddsforsøk i Lisleherad kyrkje. KA anbefaler alle å registrere inventar i Kirkebyggdatabasen.

Les mer.

Kirkeverger + Facebook = sant?

Kirkeverger bruker Facebook mer og mer. KA drar stor nytte av dette. Bare i løpet av de første tre ukene i januar fikk KA enøk-befaringsoppdrag fra 16 ulike fellesråd gjennom kirkevergenes egen gruppe på Facebook. Energirådgiver Harald Ringstad sier at det er flott å se hvor aktivt kirkeverger bruker sitt fb-nettverk. Her blir ulike spørsmål besvart av kirkevergene selv.

KA ser for seg å besøke minst 100 kirker for en enøk-befaring i 2014. Regjeringens mål er en 50% redusering av byggenes energibruk, dette er også KAs mål. KA ønsker lykke til med alle enøk-tiltak.

Ta gjerne kontakt med harald.ringstad@ka.no, mobil 94 84 20 80.

Reisestipend 2014

OU-styret utlyser reisestipend for hele staber og for enkeltansatte. Søknadsfristen er 1. april 2014 for begge stipender.

Les mer.

Strategikonferanser 2014

Den norske kirke er i en brytningstid, kirkeloven evalueres i disse dager, kommunestrukturen er i endring og trosopplæringsreformen er fullfinansiert. Men hva betyr alt dette for oss?

Dessuten står forhandlinger om ny hovedtariffavtale for døren. Tidligere er det gjennomført egne tariffkonferanser. Dette året kombinerer vi tariff- og arbeidsgiverpolitikk med emner fra strategikonferansen. Da får vi en hel dag med viktig informasjon kombinert med muligheten til å gi viktige signaler inn mot forestående forhandlinger.

Vinteren 2014 arrangerer KA 15 strategikonferanser for rådsmedlemmer og kirkeverger.

Les mer på www.ka.no/kurs

Utlysning av stipend for kirketjenere 2014

Det lyses ut 5 stipend á 5000 kr for kirketjenere som ønsker å ta studiet Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2014. Søknadsfrist 1. mars. For mer informasjon og søknadsskjema se www.kirketjenerskolen.no.

Hvor viktig er løst kirkeinventar?

"Movable Religious Heritage", eller løst kirkeinventar, var tema på Future For Religious Heritage (FRH) konferanse i Utrecht i november 2013. Her ble verdien av slikt inventar diskutert og belyst, foruten at spørsmålet om hvordan man håndterer denne kulturminnegruppen. Presentasjoner fra konferansen er nå tilgjengelig på nett. KA bidro på konferansen med et av hovedforedragene - og med norske eksempler.

Les mer på Future For Religious Heritages nettsider.

Nye medarbeidere i KA

Etter at en medarbeider har sluttet i sin stilling og to har permisjon, har KA fått nye medarbeidere.

Les mer.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.