Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 30. januar 2014
Nytt fra KA uke 5

Pause i Hovedavtaleforhandlingene

Forhandlingene om ny Hovedavtale for perioden 2014-2017 startet 23. januar. Etter utveksling av krav/tilbud ble partene enige om å ta en pause i forhandlingene frem til mars. I mellomtiden gjelder den gamle avtalen på ettervirkning.

Dokumentene fra forhandlingene finnes på denne siden.

Undersøkelse om intranett, arkiv og fagsystemer

KA har denne uken sendt ut en undersøkelse til kirkeverger og proster på vegne av IKT Programmet for Den norske kirke. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge dagens situasjon hos kirkeverger og proster, og hvordan dette kan forbedres. KA håper så mange som mulig har mulighet til å delta. Svarfrist er 7. februar. 

Har du ikke mottatt epost eller har tekniske problemer? Send en epost til Peter Møller.

Utlysning av stipend til Kirketjenerskolen 1 og 2

Det lyses ut 5 stipend á 5000 kr for kirketjenere som ønsker å ta studiet Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2014. Søknadsfrist 1. mars. 

Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema

Strategikonferanser 2014

KA inviterer kirkelige ledere og folkevalgte til regionale strategisamlinger hele 15 ulike steder denne våren. Tanken er at alle i målgruppen som har tid og anledning skal kunne delta. For å øke mulighetene for at enda flere folkevalgte som ikke har anledning til å delta på dagtid skal få med seg denne runden, inviterer vi også til en «kompaktversjon» av dagskonferansen på kveldstid i de største byene.

Klikk her for mer informasjon og påmelding

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, avtaleverket, saksbehandling, om å være kirkeleder, plan og budsjett, regnskap, gravferdsforvaltning, kirkelige eiendomsforhold, kirkebygg og kulturminne, informasjon og beredskap. Kurset går over seks dager fordelt på to samlinger. Det er en samling på høsten og en på våren. Førstkommende samling er 24.-26. mars 2014, dato for samling høsten 2014 er 20.-22. oktober.

Klikk her for mer informasjon og påmelding. For oppstart våren 2014 er påmeldingsfristen 24. februar.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.