Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 6. februar 2014
Nytt fra KA uke 6

Bevilgningen til Trosopplæringsreformen i statsbudsjettet 2014

Stortinget vedtok 12.desember en ramme på 315 millioner til trosopplæringsreformen i 2014. Budsjettet for 2014 innebærer at finansieringsmodellen for Trosopplæringsreformen som Kirkemøtet vedtok i 2008 kan gjennomføres med tildeling etter samme beregningsnøkkel til alle menigheter, uavhengig av når de kom med i reformen. Alle gjenstående prosti kommer altså med fra 2014.

Les mer. (pdf)

Særdeles tørr luft på Vestlandet

KA har den senere tid fått meldinger om at orgelet slutter å fungere. Etter flere uker med sterk og tørr østavind har dette gitt tørr luft inne i kirkene, som igjen blir en stor påkjenning på orgelet. I enkelte kirker er relativ fuktighet lavere en 10%. Dette fører til skader på orgel og inventar.

Første strakstiltak for å bedre situasjonen er å redusere innetemperaturen til 3-4 grader. Etter få timer vil da fuktigheten i kirken stige til 30-40 % RF.  KA anbefaler at alle sørger for å få målt luftfuktigheten i kirkene over noen uker. Konkrete spørsmål kan sendes til harald.ringstad@ka.no.

Strategikonferanser

KA inviterer kirkelige ledere og folkevalgte til regionale strategisamlinger hele 15 ulike steder denne våren.

Den norske kirke er i en brytningstid, kirkeloven evalueres i disse dager, kommunestrukturen er i endring og trosopplæringsreformen er fullfinansiert. Men hva betyr alt dette for oss? Dessuten står forhandlinger om ny hovedtariffavtale for døren. Tidligere er det gjennomført egne tariffkonferanser. Dette året kombinerer vi tariff- og arbeidsgiverpolitikk med emner fra strategikonferansen. Da får vi en hel dag med viktig informasjon kombinert med muligheten til å gi viktige signaler inn mot forestående forhandlinger.

Tanken er at alle i målgruppen som har tid og anledning skal kunne delta. For å øke mulighetene for at enda flere folkevalgte som ikke har anledning til å delta på dagtid skal få med seg denne runden, inviterer vi også til en «kompaktversjon» av dagskonferansen på kveldstid i de største byene.

Klikk her for mer informasjon, fullt program og påmelding.

Utlysning av stipend til Kirketjenerskolen 1 og 2

Det lyses ut 5 stipend á 5000 kr for kirketjenere som ønsker å ta studiet Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2014. Søknadsfrist 1. mars. 

Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema.

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, avtaleverket, saksbehandling, om å være kirkeleder, plan og budsjett, regnskap, gravferdsforvaltning, kirkelige eiendomsforhold, kirkebygg og kulturminne, informasjon og beredskap. Kurset går over seks dager fordelt på to samlinger. Det er en samling på høsten og en på våren. Førstkommende samling er 24.-26. mars 2014, dato for samling høsten 2014 er 20.-22. oktober.

For oppstart våren 2014 er påmeldingsfristen 24. februar. Klikk her for mer informasjon og påmelding. 

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.