Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 20. februar 2014
Nytt fra KA uke 8

LPR

Fristen for å registrere arbeidstakere i lønns- og personalregisteret (LPR) er 28. februar. Har du ikke mottatt brukernavn og passord eller har tekniske problemer? Kontakt Peter Møller.

Kurs i budsjettarbeid

Torsdag 8. mai 2014 arrangeres kurs i budsjettarbeid. Økonomiforskriften som gjelder for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke, har krav til at det skal vedtas budsjett for virksomhetene. Årsbudsjettet er det sentrale økonomiske styringsdokumentet for virksomhetene, og det er viktig at det er høy kvalitet på budsjettarbeidet, både når det gjelder de formelle forhold, og det materielle innholdet i budsjettet. På kurset vil vi gjennomgå de formelle bestemmelser omkring budsjett og økonomiplan, og vi vil ha fokus på det viktige samspillet med kommunen i budsjettprosessen. Kurset blir praktisk innrettet med eksempler på budsjettutarbeidelse fra et kirkelig fellesråd. Budsjettarbeidet vil oppleves ulikt i små fellesråd og de største fellesråd. Opplegget vil primært være praktisk innrettet mot små og mellomstore fellesråd.

Kurset holdes i Oslo og målgruppen er kirkeverger, samt økonomi-/ regnskapsmedarbeidere. Påmeldingsfrist er 10.april. Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Høstkonferansen 2014

Høstkonferansen 2014 arrangeres 22.-24. september i Oslo. Konferansen starter ca. kl. 18.00 mandag 22. september på Kirkens hus. 23.- 24. september holdes konferansen på Oslo Kongressenter. Onsdag 24.september avsluttes programmet kl. 16.00.

Mer informasjon om program og påmelding kommer på denne siden.

Kirkesteder i kulturminnebasen Askeladden

I Kirkerundskrivet som Miljøverndepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ga ut i 2001 står det at Riksantikvaren skal presentere en liste over automatisk fredete kirkegårder. Denne listen foreligger nå i stor grad i kulturminnebasen Askeladden.

Klikk her for mer informasjon om databasen.

KA minner om…

De regionale strategisamlingene som foregår i hele landet denne våren, grunnkurs for kirkeverger og daglig leder, samt kirketjenerstipend. Les mer om påmeldingsfrister og kursenes innhold på KAs kurssider.

Seminar for kirkemusikere

6-7. mars arrangeres seminar for kirkemusikere på Granavollen. Tema er Musikk for tomme kirkebenker? Ny høymesse og salmebok under lupen. Påmeldingsfrist: 20. februar.

Klikk her for flyer.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.