Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 27. februar 2014
Nytt fra KA uke 9

Debattnotat til strategikonferansene

I anledning strategikonferansene som i mars og april avholdes rundt om i landet, har KA utarbeidet et debattnotat som tar for seg noen aktuelle tariffspørsmål. Notatet er ment både som en generell informasjon i forkant av det kommende hovedtariffoppgjøret, og som en forberedelse til deltakerne på konferansene. Diskuter gjerne spørsmålene i notatet i fellesrådet/menighetsrådet i forkant.

Les mer.

LPR

Fristen for å registrere arbeidstakere i lønns- og personalregisteret (LPR) er fredag 28. februar. Har du ikke mottatt brukernavn og passord eller har tekniske problemer? Kontakt Peter Møller.

Kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på vedlikeholdsmodulen

I Oslo 6. mai blir det holdt kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på vedlikeholdsmodulen. Kurset gir en innføring i vedlikehold av kirkebygninger, og hvordan dokumentasjon av vedlikeholdstiltak kan lagres i Kirkebyggdatabasens vedlikeholdslogg. Målgruppen for kurset er kirkeverger, driftsledere, kirketjenere eller andre som skal jobbe med registrering av dokumentasjon av vedlikeholdstiltak i Kirkebyggdatabasen. Påmeldingsfrist er 10. april.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering

Det blir holdt kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering 15. mai i Oslo. I følge kirkeloven skal det finnes en oversikt over inventaret som finnes i hver enkelt kirke. I Kirkebyggdatabasen finnes det en inventarmodul utviklet spesielt for registrering av kirkens inventar. Der registrerer man inventaret med relevant informasjon på riktig bygg og legger ved bilder av den enkelte gjenstand. Kurset gir en innføring i hvordan man går frem når man registrerer inventar i Kirkebyggdatabasen.  Målgruppen for kurset er kirkeverger, driftsledere, kirketjenere, kontoransatte, frivillige eller andre som skal jobbe med registrering av inventar i Kirkebyggdatabasen. Påmeldingsfrist er 29. april. 

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Kurs i offentlige anskaffelser

KA utarbeider denne våren et veiledningshefte i gjennomføring av offentlige anskaffelser for våre medlemmer. Vi inviterer i den anledning våre medlemmer til kurs i offentlige anskaffelser i Oslo 3.juni. På kurset vil vi gjennomgå anskaffelsesprosessen fra start til slutt, fra behovsdefinering til kontraktstildeling. Kurset passer for ansatte i fellesråd og menighetsråd som foretar anskaffelser.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Stipend for deltagelse på kompetansegivende tiltak innen kirkemusikk

For å stimulere til at flere kirkemusikere får deltatt på ulike former for faglige samlinger, gis det stipend fra Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) på inntil 5 000 kr til dekking av hele eller deler av utgiftene knyttet til deltagelse på slike tiltak.

Les mer om stipendet.

KA minner om…

De regionale strategisamlingene som foregår i hele landet denne våren, grunnkurs for kirkeverger og daglig leder, samt kirketjenerstipend. Les mer om påmeldingsfrister og kursenes innhold på KAs kurssider.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.