Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 20. mars 2014
Nytt fra KA uke 12

Regnskapsrapportering til SSB for 2013

Fristen for rapportering av regnskapsdata til SSB var mandag 17. mars. Forhåpentligvis har de fleste kirkelige fellesråd allerede rapportert regnskapsdata. Men dersom det fortsatt er noen etternølere vil vi minne om fristen. Gi gjerne en påminnelse til regnskapsfører for å forsikre dere om at rapporteringen ikke blir unødig forsinket. Det er ikke nødvendig å vente med rapportering til regnskapene er revidert.

Nedenfor ligger en lenke til SSB's brev og veiledning om rapportering av regnskapsdata for 2013 (Gjelder alle kirkelige fellesråd og menighetsråd i ettsognskommuner).

Kirkelige fellesråd - rapportering til SSB

Questbackundersøkelse

Vi sender i disse dager ut en Questback-undersøkelse til de som har deltatt på strategikonferansene. Her ber vi om tilbakemelding på valg av tema, selve innholdet og presentasjonen av dette. Strategikonferansene er viktige for KA; her møter vi våre medlemmer og medlemmer møter hverandre. Opplevelsen av disse og forslag til forbedringer er derfor viktige for oss. Undersøkelsene vil bli sendt ut fortløpende, etter at konferansene er avholdt de ulike steder. Vi setter stor pris på om deltakerne gir oss en tilbakemelding.

Kirketjenerskolen

Kirketjenerskolen skal gi kirketjenerne grunnleggende faglig kompetanse innenfor sitt ansvarsområde og en kirketjener som har gjennomført og godkjent hele skolen har rett på lønn som fagarbeider. Skolen er et tredelt utdanningsprogram som tar for seg generelle vaktmesterfaglige temaer (del 1), særskilte emner som knytter seg spesielt til kirkebygget, dets inventar og bruk (del 2) og møte med mennesker (del 3). Kirketjenerskolen 1 og 2 er organisert som fjernundervisning i regi av NKI. Kirketjenerskolen 3, Møte med mennesker, holdes lokalt i fellesrådet/menighetsrådet/prostiet.

For mer informasjon om skolen, oppmelding og priser, klikk her.

Kartlegging av overgrepssaker – utsatt frist: 21. mars.

KA vil takke alle fellesråd og bispedømmeråd som har besvart overgrepsundersøkelsen og håper flere har mulighet til å svare på spørsmålene. For at kartleggingen skal få høy kvalitet og gi pålitelig informasjon, behøver vi så mange svar som mulig. Har du ikke mottatt epost med lenke til undersøkelsen? Kontakt Helene Horsfjord.

KA minner om…

Strategikonferanse i Førde (24. april), kurs i kirkebyggdatabasen (6. mai og 15. mai), kurs i budsjettarbeid (8.mai) og kurs i offentlige anskaffelser (3. juni).

Mer info og påmelding til alle KAs kurs finner du på KAs kurssider.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.