Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 3. april 2014
Nytt fra KA uke 14

Ledsagerprogrammet

Vil du lære mer om Midtøsten og vise solidaritet med mennesker i en vanskelig situasjon? Liker du å skrive og jobbe for å påvirke beslutningstakere? Da er ledsagerprogrammet noe for deg! Gjennom ledsagerprogrammet utplasseres mennesker fra hele verden i utvalgte byer og landsbyer på Vestbredden og i Jerusalem. OU-styret avsetter kr. 80.000 til 50 % lønnsrefusjon, og legger dermed godt til rette for at en kirkelig ansatt kan være blant de som reiser til Israel og Palestina som ledsagere i et solidaritets program som Kirkenes Verdensråd står bak.

Frist for å melde seg til Kirkens Nødhjelp som ledsager er 4. mai. Les mer om Ledsagerprogrammet på KNs nettsider.  Se også informasjon fra OU om ledsagerprogrammet.

Kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på vedlikeholdsmodulen

Kurset i kirkebyggdatabasen med vekt på vedlikeholdsmodulen gir en innføring i vedlikehold av kirkebygninger, og hvordan dokumentasjon av vedlikeholdstiltak kan lagres i Kirkebyggdatabasens vedlikeholdslogg. Vedlikeholdsloggen er en modul for systematisering av teknisk dokumentasjon, rapporter, foto etter befaringer etc. Kurset passer for små og mellomstore kirkelige fellesråd som ikke har IKT-løsninger på forvaltning, drift og vedlikehold (fullverdig FDV-programvare). Målgruppen for kurset er kirkeverger, driftsledere, kirketjenere eller andre som skal jobbe med registrering av dokumentasjon av vedlikeholdstiltak i Kirkebyggdatabasen.

Kurset holdes i Kirkens hus i Oslo 6. mai. Påmeldingsfrist er 10. april.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering

Kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering gir en innføring i hvordan man går frem når man registrerer inventar i Kirkebyggdatabasen.  I følge kirkeloven skal det finnes en oversikt over inventaret som finnes i hver enkelt kirke. I Kirkebyggdatabasen finnes det en inventarmodul utviklet spesielt for registrering av kirkens inventar. Der registrerer man inventaret med relevant informasjon på riktig bygg og legger ved bilder av den enkelte gjenstand. Målgruppen for kurset er kirkeverger, driftsledere, kirketjenere, kontoransatte, frivillige eller andre som skal jobbe med registrering av inventar i Kirkebyggdatabasen.

Kurset holdes i Kirkens hus i Oslo 15. mai. Påmeldingsfrist er 29.april.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

KA minner om….

Kurs i budsjettarbeid (Oslo, 8.mai) og Kurs i offentlige anskaffelser (Oslo, 3.juni). Mer informasjon og påmelding finner du her.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.