Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 10. april 2014
Nytt fra KA uke 15

Kirkemøtet har valgt KA

Kirkemøtet ber om at det blir forhandlet fram en samarbeidsavtale med en arbeidsgiverorganisasjon, fortrinnsvis KA, og gir Kirkerådet fullmakt til å godkjenne denne.

Les mer.

Kurs i budsjettarbeid

8. mai holdes det kurs i budsjettarbeid i Oslo. Målgruppen er kirkeverger, samt økonomi- /regnskapsarbeidere. Opplegget vil primært være praktisk innrettet mot små og mellomstore fellesråd. Forelesere er Carsten Furuseth og Trygve Nedland.

Påmeldingsfristen er 10. april. Mer informasjon og påmelding finner du her.

Kurs i offentlige anskaffelser

3. juni holdes det kurs i offentlige anskaffelser. Kurset holdes i Oslo og på kurset vil anskaffelsesprosessen gjennomgås, fra behovsdefinering til kontraktstildeling. Kurset passer for ansatte i fellesråd og menighetsråd som foretar anskaffelser. Forelesere er Bente Espenes og Trygve Nedland.

Påmeldingsfristen er 2. mai. Mer informasjon og påmelding finner du her.

Snart nye hjemmesider for hele kirken

Kirkemøtet-delegatene fikk første sniktitt på de nye nettsidene som til høsten blir tilgjengelig for alle menigheter, fellesråd og bispedømmekontor i Den norske kirke.

Les mer.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.