Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev onsdag 30. april 2014
Nytt fra KA uke 18

Eigil Morvik gjenvalgt som styreleder i KA

Landsrådet har i dag gjenvalgt Eigil Morvik som styreleder i KA. Morvik er prost i Søndre Aker prosti og har vært styreleder i KA siden 2010. 

Les mer.

Klare meldinger fra arbeidstakerne

Presteforeningen, Fagforbundet, MFO og Kirkeansatte ga interessante innspill på seminaret før landsrådet tirsdag. De var invitert for å formidle sine forventninger til en felles arbeidsgiverpolitikk. Presteforeningens leder Gunnar Mindestrømmen pekte blant annet på rekruttering til prestetjeneste som en stor utfordring for folkekirken.

Les mer.

Samarbeid i den nye tid

«Mitt store ønske er at vi klarer å videreføre det gode samarbeidet vi så langt har hatt med de ulike fagforeningene også inn i den nye tid." Styreleder Eigil Morvik trakk historiske linjer og så fremover i sin tale til landsrådet tirsdag. Du kan lese hele styreleders tale her.

Les mer.

Etter Kirkemøtet – Muligheter for en felles arbeidsgiverpolitikk

Kirkerådets direktør, Jens Petter Johnsen, holdt innlegg på gårsdagens seminar. Presentasjonen finner du her.

Les mer.

Nå lanseres eget nyhetsbrev for de som arbeider med kirkebygg

KA (Avdeling for kirkebygg og kulturminneforvaltning) lanserer et nytt nyhetsbrev med tema kirkebygg. Navnet på nyhetsbrevet er ”Arbeidsplass kirkebygg”, og innholdet vil dreie seg om vedlikehold og oppfølging av bygninger, eiendommer og inventar. Målgruppen er personer som jobber direkte med eller i bygningene, altså roller som kirketjenere, kirkeverger, byggansvarlige etc. Første utgave vil sendes til bygningsforvalternes hovedadresse. Vi ber om at alle fellesråd melder på enkeltpersoner som kan ha glede og nytte av nyhetsbrevet! Påmelding kan gjøres på denne nettsiden.

Første utgave sendes ut neste uke.

Faktura for ansvars- og ulykkesforsikring for 2014

KA anbefaler alle lokale enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter deltagere i Den norske kirkes virksomhet. I 2010 sluttet alle fellesrådene seg til ordningen og dekket sin del av forsikringene etter faktura fra KA. 

Nå kommer fakturaen for 2014. Den sendes ut til fellesrådene i denne uken. Teksten på fakturaen er kun ”Forsikring”, men omfatter både ansvars- og ulykkesforsikringsdekning. For mer utfyllende informasjon om ordningen vises det til rundskriv 04/14.

Kirkemusikksymposium

Norsk kirkemusikksymposium arrangeres i Stavanger 11.-14. september. Symposiet retter seg mot kirkemusikere og kirkemusikkinteresserte i hele landet. Påmeldingsfristen er 20.6. men fristen for påmelding med lav deltakeravgift (kr.1500) er 7. mai.  Mer informasjon og påmelding til symposiet finner du på denne nettsiden.

Deltakerne kan også søke Fagutvalg for kirkemusikk om stipend for deltakelse på symposiet. 

Les mer.

Fagutvalg for kirkemusikk lyser også ut to «drømmestipend» for kirkemusikere som vil delta i Stavanger. Søkere må ha et minst 20 års langt ansettelsesforhold som kirkemusiker i Den norske kirke. 

Les mer.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.