Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev onsdag 28. mai 2014
Nytt fra KA uke 22

Endring i reglene for oppfølging av sykmeldte

Fra 1. juli 2014 vil det sannsynligvis bli lovendringer i bestemmelsene om oppfølging av sykmeldte. Endringene medfører i stor grad at man går tilbake til ordningene slik de var før siste endring i 2011. Bakgrunnen for endringene er at systemet har vist seg å være lite treffsikkert og unødig byråkratisk. Blant de foreslåtte endringene er at dialogmøte 1 kun skal være obligatorisk for helt sykmeldte, sanksjonssystemet (bøter etc.) for manglende oppfølging faller i stor grad bort, og rapporteringsplikten til NAV innen 9 uker skal bortfalle. Les mer på regjeringen.no. Saken avgjøres endelig i Stortinget i løpet av juni. Vi kommer tilbake med utfyllende informasjon når lovendringen er endelig vedtatt.

Kurs i personalledelse

Hvordan rekruttere og lede medarbeidere? Hvordan utvikle en personalpolitikk som skaper engasjement og arbeidsglede?

13.-14. november arrangerer KA kurset Personalledelse, med særlig vekt på rekruttering og bruk av medarbeidersamtaler. Målgruppen er kirkeverger, daglige ledere og andre som har personalansvar, samt medlemmer av fellesråd. Kurset avholdes på Gardermoen.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.