Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 19. juni 2014
Nytt fra KA uke 25

KAs høstkonferanse

KAs høstkonferanse finner sted 22.-24. september i Oslo. Kulturminister Thorhild Widvey gir oss siste nytt fra regjeringens kirkepolitikk. Direktør for Churches Conservation Trust, Crispin Truman kommer fra London for snakke om kirkebygg og lokalsamfunn. Det blir også verdt å høre på dramatiker og forfatter Terje Nordby om kristen kulturarv. Nordby er bl.a. kjent fra Mytekalenderen, Hallo i Uken og Tramteatret. For øvrig blir det foredrag og seminarer om kirken og lokale medier, gravferd, pensjonsspørsmål og andre temaer som gjelder din praktiske hverdag og dine oppgaver i fellesråd og lokalkirke.

Om kvelden 23. september får konferansedeltakerne mulighet til å møte Desmond Tutu i et fullsatt Oslo Konserthus. Her blir det samtale mellom Tutu og Geir Lippestad om tilgivelse.

Velkommen til KAs høstkonferanse!

Les mer her.

Forhandlingene er i gang

I dag starter forhandlingene om ny Hovedtariffavtalen for perioden 2014-2016. Arbeidstakerorganisasjonene oversendte sine første krav mandag, og i dag starter selve forhandlingene hvor KA også vil legge frem sitt første tilbud. Vi oppdaterer fortløpende på våre hjemmesider, som du også kan finne via lenken ”Tariff 2014” på www.ka.no. Forhandlingenes siste dag er tirsdag 24. juni.

Gravplasskolen

Det partsammensatte OU-styret i KA-sektoren er i ferd med å få på plass et tilbud til gravplassansatte, etter modell av Kirketjenerskolen. Tilbudet vil hete Gravplasskolen og bestå av tre moduler. 

Les mer.

Utdanningstilbud fra andre

Det teologiske Menighetsfakultetet, Norges musikkhøgskole og Presteforeningens fagråd tilbyr våren 2015 en liturgisk videreutdanning på ti studiepoeng for prester og kirkemusikere. Søknadsfristen er 15. september 2014. 

Les mer.

Det teologiske Menighetsfakultetet arrangerer høsten 2015 en pastoralklinisk utdanning i Bergen på tjue studiepoeng. Søknadsfristen er 15. september 2014.

Les mer.

Kirkelig dialogsenter og Det teologiske fakultet holder vår og høst 2015 et tistudiepoengs videreutdanningskurs for prester og diakoner om samhandling på tvers av tro og livssyn.

Les mer.

Administrasjon av gravsted og minnested på nett

Nettgrav AS har utviklet en tjeneste hvor gravansvarlig (fester) kan administrere gravstedet via nett. Den praktiske tjenesteytingen skjer i samarbeid mellom Nettgrav og den lokale forvaltning. Rollen en slik tjenesteyting innebærer representerer noe helt nytt for fellesrådene. 

Les mer.

Foreslå kandidater til årets Trosopplæringspris!

Trosopplæringsprisen går til en menighet, samarbeidsenhet, organisasjon eller gruppe som har utmerket seg spesielt for sin innsats i trosopplæringen, og som kan være til inspirasjon for andre. 

Les mer.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.