Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 26. juni 2014
Nytt fra KA uke 26

Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen reforhandlet

Torsdag og fredag forrige uke var det forhandlinger om både ny Hovedtariffavtale for perioden 01.05.2014-30.04.2016, og ny Hovedavtale 01.01.2014-31.12.2017. I begge forhandlingene kom partene til enighet om et anbefalt forslag. Alle dokumenter i tilknytning til Hovedtariffavtalen kan leses her, og Hovedavtalen her. Vi vil i løpet av de nærmeste dagene sende ut uravstemmingsdokumenter med nærmere informasjon om resultatene, og frist for uravstemmingene vil være i august.

Kurs i A-ordningen / Utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser

Kurs i A-ordningen/Utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser arrangeres i Oslo onsdag 8. oktober. Kurset er todelt, hvor første del av dagen er en gjennomgang av A-ordningen som blir gjort gjeldende fra 1. januar 2015, mens siste del av kursdagen er om utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser. Målgruppen for kurset er kirkeverger og medarbeidere innenfor økonomiområdet, som arbeider med lønns- og personalspørsmål. Kurset kan kombineres med MVA-dag 2014 den 9.oktober.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

MVA-dag 2014

Den 9. oktober arrangeres MVA-dag 2014 i Oslo. Målgruppen for kurset er kirkeverger og medarbeidere som må ta stilling til spørsmål om mva og mva-kompensasjon, samt ekstern regnskapsfører og revisor. De grunnleggende forhold i merverdiavgiftssystemet vil bli gjennomgått med hovedregler og unntaksbestemmelser. Tilsvarende vil de grunnleggende bestemmelser i kompensasjonsordningen bli gjennomgått. Det vil også bli en oppdatering av regelverksendringer i senere tid, samt relevante uttalelser /fortolkninger fra skattedirektoratet/Finansdepartementet. Det legges vekt på å belyse mest mulig konkrete problemstillinger som man møter i den praktiske hverdag på kirkekontoret. Kurset kan kombineres med kurs i A-ordningen/Utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser den 8. oktober.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Konfliktforståelse og konflikthåndtering i Dnk

Hva er konflikt? Hvordan oppstår og utvikles konflikter? Og hvordan forebygge og håndtere dem? Dette er temaer som blir tatt opp i dagskurset «Konfliktforståelse og konflikthåndtering i Den norske kirke». Målgruppen for kurset er daglige ledere og tillitsvalgte. Målet er at deltagerne skal være i stand til å ta med kursopplegget tilbake til staben, slik at flere kan få nytte av det. I høst holdes kurset i Oslo 3. september og i Trondheim 27. november.

Mer informasjon og påmelding finner du på KAs kurssider.

Kirke og helse - et ideseminar om samarbeid og samhandling

Hvilke utviklingsmuligheter finnes for samarbeid mellom den lokale helsetjenesten og kirkens frivillige og ansatte? Hvilken kompetanse har diakoner og andre kirkelige medarbeidere i møte med ulike utfordringer innenfor områder som folkehelsearbeid, nettverksarbeid, palliativ omsorg og rettighetsbasert arbeid?

KA, Kirkerådet og Stavanger bispedømmeråd arrangerer den 14.-15. januar 2015 den nasjonale konferansen Kirke og helse – et ideseminar om samarbeid og samhandling. 

Mer informasjon finner du her.

Kurs i praktisk gravplassdrift

I Trondheim 13.-16. oktober arrangeres kurs i praktisk gravplassdrift, som er en modul i Gravplasskolen (for mer informasjon om gravplasskolen se http://www.ouinfo.no/opplaerings-og-utviklingstiltak/gravferdssektor/artikkel/article/681851). Kurset er et grunnkurs i gravplassdrift, som passer både de som jobber i administrasjonen og ute. Målgruppen er gravplassarbeidere, arbeidsledere, kirkeverger/daglige ledere, kontoransatte. Påmeldingsfrist 1. september.

Les mer.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.