Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 11. september 2014
Nytt fra KA uke 37

A-ordningen

Fra 1. januar 2015 innføres en ny felles ordning for rapportering av opplysninger om ansettelser, lønn med mer for arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. Fra denne dato skal rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk Sentralbyrå samles i a-meldingen.

A-meldingen erstatter fem av de skjemaer som i dag leveres til Skatteetaten, NAV og Statistisk Sentralbyrå, nemlig

  • Lønns- og trekkoppgave
  • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave
  • Melding til Aa-registeret
  • Oppgave til lønnsstatistikk

Alle arbeidsgivere omfattes av A-ordningen, og  det vil medføre en omlegging av rutiner innenfor det merkantile området. I stedet for innsending av fem ulike skjema til offentlige etater, skal det skje en samordnet rapportering gjennom a-meldingen. A-meldingen skal sendes elektronisk og skal sendes minst én gang i måneden. En slik omlegging vil kreve endring av rutiner, og det er viktig at kirkelige fellesråd bruker perioden fram til iverksettelse til å forberede seg til den nye ordningen.

Det er etablert egen nettside  med omfattende informasjon og veiledning om ordningen på A-ordningen.

KA har satt opp kurs i temaet 8. oktober 2014. Påmeldingsfristen er fredag 12. september. 

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her.

KA minner om…

Kurs i konfliktforståelse og konflikthåndtering i Den norske kirke. Kurset arrangeres i Trondheim 27. november.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Kurs om byggherrerollen og offentlige anskaffelser. 29.-30. oktober arrangeres kurs om byggherrerollen og offentlige anskaffelser i Oslo. Formålet med kurset er å bevisstgjøre fellesrådene på deres ansvar som eiendomsforvaltere og forbedre organiseringen av bygge- og rehabiliteringsprosjekter. 

Du finner mer informasjon og påmelding her.

Novemberkonferansen 27-28.11 – Skapt til kropp og grenser

Novemberkonferansen 2014 vil skape bevissthet om relasjon, seksualitet og kjønn i en kirkelig kontekst, gjennom faglige bidrag fra teologi, psykologi, medisin, sosialfag, sexologi og filmproduksjon. Målet er å bidra til å forebygge alle former for overgrep, lindre skade, og bringe verdighet, håp og frihet for den som er rammet av overgrep.

Målgruppe er kirkelige medarbeidere og ansatte i kristne organisasjoner og institusjoner med leder-, personal- og håndteringsansvar, samt medarbeidere som driver sjelesorg og profesjonelt relasjonsarbeid.

Konferansen arrangeres av Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep arrangerer i samarbeid med Institutt for Sjelesorg og prestetjenesten ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.  

Les mer på Kirkens ressurssenters nettside.

Liturgisk videreutdanning for prester og kirkemusikere - Mellom alter og orgel

Kurset har som mål å inspirere til et godt og fungerende gudstjenestearbeid i lokalmenigheten. Målsettingen er å skape økt fortrolighet med de enkelte elementer i selve ordningen, samt åpne for refleksjon knyttet til liturgisk fornyelsesarbeid i alminnelighet. Det vil for kirkemusikere være mulig å søke stipend fra FUM (se mer på ouinfo.no). Utdanningen foregår over to semester i 2015, og søknadsfristen er 15. september 2014.

Les mer om utdanningen her.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.