Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 18. september 2014
Nytt fra KA uke 38

Alle har akseptert oppgjøret

Uravstemningen i Utdanningsforbundet etter den såkalte lærerstreiken er nå avsluttet og Utdanningsforbundet har nå akseptert det anbefalte forslaget i årets tariffoppgjør også i KA-sektor. Dermed har alle parter gitt endelig aksept. Det betyr at oppgjøret nå også skal gjennomføres for medlemmer av Utdanningsforbundet på lik linje med de øvrige ansatte. Se rundskriv 08/14 for informasjon om årets tariffrevisjon og rundskriv 09/14 om lokale lønnsforhandlinger

Questbackavtale reforhandlet

Denne høsten ble avtalen KA har med evalueringsverktøyet Questback Ask & Act reforhandlet. Fra nå av vil alle brukerkontoer koste 1500,- pr. stk. Nytt med den nye avtalen er utvidet tilgang til support, maler og kvalitetssikring. KA ber alle medlemmer som benytter seg av Questback til å registrere sitt ønske om videre bruk/avslutting av konto ved hjelp av lenken nedenfor. Frist for tilbakemelding er 31. oktober. Kontoer som det ikke svares for vil bli slettet.

Registreringsskjema.

Les mer om KAs avtale med Questback her.

Ledelse og forvaltning i kirken

KA og Fagforbundet samarbeider om et 15 kurs på studiepoeng i ledelse og forvaltning i kirken. Studiet skal bidra til kompetanseheving for kirkeverger og andre innen kirkeadministrasjonen. Målgruppen er for kurset er de ovenfornevnte, både erfarne og nye. Søknadsfrist er 6. oktober.

Les mer.

Ny personalkabal i KAs arbeidsgiveravdeling

Nye medlemsutfordringer og familiære hensyn har medført at det skjer personalmessige omrokkeringer i KAs arbeidsgiveravdeling i tiden fremover:

  • Spesialrådgiver i KA, advokatfullmektig Mona C. Sjødal, vikarierer i stillingen som forhandlingssjef. Forhandlingssjef Ingrid B. Tenfjord er ute i svangerskapspermisjon fram til 1. mai 2015.
  • Tidligere seniorrådgiver i KA, Randi M. Letmolie, kommer tilbake til KA 1. november, etter å ha vært bygningssjef i sin hjemkommune i Horten de siste årene. Hun overtar etter sin etterfølger, seniorrådgiver Espen Idsøe, som starter i ny jobb som personal- og organisasjonsrådgiver i hjemkommunen Finnøy 1. oktober. 
  • Seniorrådgiver Marianne T. Brekke, med mange års fartstid fra departementet, har hatt et vikariat i KA siden nyttår.  Fra 1. januar 2015 går hun over i fast stilling som spesialrådgiver/utreder med særlig ansvar for prosessen knyttet til fremtidig virksomhetsoverdragelse av nåværende statlige tilsatte i Den norske kirke.
  • Seniorrådgiver Linn Maria Kierulf er tilbake etter svangerskapspermisjon 12. oktober 2014. Ingvild Engedal går tilbake til sin stilling i administrasjonsavdelingen 1. november.

Oversikt over KAs ansatte med kontaktinformasjon finner du på denne siden.

KA minner om…

Kurs i personalledelse

13.-14. november arrangerer KA kurset Personalledelse, med særlig vekt på rekruttering og bruk av medarbeidersamtaler. Temaer som vil bli drøftet er bl. a. rekruttering og ledelse av medarbeidere, utvikling av personalpolitikk som skaper engasjement og arbeidsglede, rekruttering, intervju og ansettelse. Kursdeltakerne vil bli utfordret til å komme med aktuelle problemstillinger til drøfting, slik at innholdet blir aktuelt og relevant. Målgruppen for kurset er kirkeverger, daglig ledere og andre som har personalansvar, samt medlemmer av fellesråd. Kurset holdes på Gardermoen. Påmeldingsfrist er 10. oktober.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.