Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 2. oktober 2014
Nytt fra KA uke 40

Staten og Den norske kirke - et tydelig skille

Departementet har sendt ut et høringsnotat med forslag til endringer i Kirkeloven med frist 1. november. Høringsnotatet er et svar på Kirkemøtets (KM) bestilling i 2013 om å etablere Den norske kirke sentralt som eget rettssubjekt, og overføre virksomhets- og arbeidsgiveransvar for prestetjenesten og tilsatte ved regionale og sentrale kirkelige organer til dette nye rettssubjektet. KA har laget et første utkast til høringsuttalelse som omtaler noen av hovedforslagene i høringen.Dette kan gi momenter til behandlingen av saken i menighetsråd og fellesråd. Vi ønsker også å motta tilbakemeldinger på dette utkastet med tanke på den videre behandling av saken i KA. KAs endelige høringsuttalelse blir behandlet i styremøte 28. oktober. Det er fint om vi mottar eventuelle tilbakemeldinger inne 15. oktober. Innspill sendes til oystein.dahle@ka.no.

Les utkastet her.

Rekordinteresse for Kirkesøk

Besøkstallene for Kirkesøk steg kraftig i forrige uke og doblet seg mot slutten av uken. Kampanjen #minkirke har hatt effekt og økt interessen. Du kan fortsatt dele din kirke.

Se Knut Arild Hareides kirke og andre delte kirker her.

Kurs i ledelse og organisering av leirarbeid, for kateketer og menighetspedagoger

Kurset arrangeres 7.-9. januar. Målgruppe: Undervisningsansatte som bruker eller ønsker å bruke leir som arbeidsform i barne- og ungdomsarbeidet, med hovedvekt på de som har hovedansvaret for arbeidet. Temaer vil være lederrekruttering, personalansvar, økonomi og forsikring, barn og unge med særlige behov, forebygging og håndtering av kriser og vanskelige situasjoner, arbeidstidsbestemmelser m.v. Påmeldingsfrist 1. desember.

Mer informasjon om kurset finner du her.

Mulig påsatt brann i Hoeggen kirke i Trondheim

Natt til 25 september rykket politiet og brannvesenet ut til et branntilløp i Hoeggen kirke i Trondheim. Branntilløpet startet i inngangspartiet til teglsteinskirken fra 1997. Det var nok bygningsmessige forhold som forsinket en spredning til innvendig treverk. Brannen ble slukket raskt, noe som begrenset skadeomfanget. Adresseavisen forteller om at det også tidligere har vært hærverk mot kirken, blant annet ruteknusing. KAs Ingrid Staurheim sier at påtenninger og påtenningsforsøk mot kirkebygg gjerne har en forhistorie med andre mindre alvorlige skadeverk. Det er viktig å ta alle skadeverk mot kirken og kirkelig eiendom alvorlig og anmelde slike forhold. KA anbefaler fellesråd å ha kontakt med både politi og brannvesen lokalt for å samarbeide og informere hverandre om trusselnivået i lokalsamfunnet.

Les mer om branntilløpet her.

Kurs i personalledelse

Det nærmer seg nå påmeldingsfrist for KAs kurs i personalledelse 13.-14.november og det er fremdeles ledige plasser! Kurset vil særlig legge vekt på rekruttering og bruk av medarbeidersamtaler. Målgruppen er kirkeverger, daglige ledere og andre som har personalansvar, samt medlemmer av fellesråd. Påmeldingsfristen er fredag 10. oktober.

Program, mer informasjon og påmelding finner du her.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.