Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 30. oktober 2014
Nytt fra KA uke 44

Kyrkja med i kommunereforma

KA og Kyrkjerådet har saman skrive brev til samtlege fylkesmenn og oppmoda til å inkludere kyrkja og representantar for kyrkjelege organ i arbeidet med kommunereforma. Både Fylkesmannen i Troms, Vest-Agder og Buskerud har allereie gitt positiv tilbakemelding og bekrefta at dei vil bidra til å sikre at kyrkja blir inkludert i prosessane.

Vi oppmodar alle fellesråd til å halde kontakt med kommunen for å få informasjon og sikre at kyrkja blir rekna med i lokale prosessar og utgreiingar.

Les meir her. 

Informasjon om nyheter fra GKRS (God kommunal regnskapsskikk )

Regnskapene for kirkelige fellesråd og menighetsråd skal som kjent avlegges i henhold til lov og forskrift og i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. Det anbefales at de som jobber med og har ansvar for regnskapsavleggelse i fellesråd følger med på GKRS sin hjemmeside for å være oppdatert, www.gkrs.no.

Det er med virkning for regnskapsåret 2014 fastsatt nye/gjort endringer i følgende regnskapsstandarder:

Ny KRS nr. 11(F) Finansielle eiendeler og forpliktelser (fastsatt 08.05.2014)
Revidert KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen(fastsatt 08.05.2014)
Revidert KRS nr. 6 Noter og årsberetning (fastsatt 23.06.2014)

Oppdaterte regnskapsstandarder og omtale finnes på GKRS sin hjemmeside. Nyheter fra GKRS med betydning for kirkeregnskap vil bli gjennomgått på KAs årlige kurs i regnskapsavslutning.

Kirke og helse – et ideseminar om samarbeid og samhandling.

Nasjonal konferanse om samhandlingsreformen og kirken arrangeres i Stavanger 14.-15. januar 2015.

Konferansen vil se samarbeidsmuligheter mellom helsetjenesten og kirkens frivillige medarbeidere og ansatte. Det vil komme innspill fra politikere, helse-ledere og kirkeledere. Det vil også bli gitt eksempler på samarbeid og lokale løsninger. 

Målgrupper:

Kirkeledere sentralt, regionalt og lokalt
Kirkelig ansatte og rådsmedlemmer
Ansvarlige for tverrsektorielt samarbeid i kommunen og ansvarlige for samarbeid mellom helseforetak og kommunen
Ansvarlige for samarbeid med frivillighet
Diakonale institusjoner og virksomheter

Konferansen er et samarbeid mellom KA, Kirkerådet og Stavanger bispedømme.

Les mer.

KA minner om…

Innføringskurs i kirkeregnskap og kurs i regnskapsavslutning

I morgen (fredag 31. oktober) er det påmeldingsfrist for både Innføringskurs i kirkeregnskap (4. desember) og kurs i regnskapsavslutning (5. desember). Kursene kan tas hver for seg, men kan også kombineres hvis ønskelig.

Begge kursene arrangeres i Oslo.

Mer informasjon og påmelding til Innføringskurs i kirkeregnskap finner du her.

Mer informasjon og påmelding til kurs i regnskapsavslutning finner du her. Se ovenfor for egen sak. 

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.