Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 6. november 2014
Nytt fra KA uke 45

Nye krav om gravplasser i digitale kart

Kulturdepartementet har varslet at de vil fastsette krav om at alle graver skal stedfestes i et digital kart ved gravplassutvidelser, nye gravplasser eller vesentlige endringer på gravplassen. KA og Kulturdepartementet v/rådgiver for gravplassaker Åse Skrøvset har i samarbeid med Statens kartverk utarbeidet utkast til Nasjonal produktspesifikasjon for digitale gravplassplaner og gravkart. Produktspesifikasjonen sendes på høring til noen utvalgte fellesråd og andre aktører. Dokumentene som nå sendes ut til disse gir en spesifikasjon til landskapsarkitekter og andre om hvordan kartene skal utarbeides og utformes i henhold til standard.

Nytten for lokale gravplassforvaltere ligger i at produktspesifikasjonen vil kunne inkluderes som vedlegg i kravspesifikasjoner når man skal bestille en gravplassplan med digitale kart.

Andre som ønsker å få dokumentene tilsendt kan kontakte kjersti.kambestad@ka.no. Forskriftsendringen trer i kraft fra 1.1.2015, og det er ventet at Kulturdepartementet i forbindelse med dette vil komme med et rundskriv.

KA minner om…

Kurs i ledelse og organisering av leirarbeid

Kurs i ledelse og organisering av leirarbeid arrangeres 7.-9. januar. Kurset vil særlig fokusere på de praktiskeog administrative sidene ved det å arrangere og ha ansvar for leir. Kurset henvender seg til kirkelig ansatte som bruker eller ønsker å bruke leirarbeid som arbeidsform i barne- og ungdomsarbeidet. Særlig vil ansatte som har hovedansvar for leirarbeidet ha glede av kurset. Det kan være kateketer, menighetspedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, prester m.fl.

Påmeldingsfrist er 1. desember.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.