Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 8. januar 2015
Nytt fra KA uke 2

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, budsjett og regnskap, gravferdsforvaltning, kirkelige eiendomsforhold, kirkebygg, vedlikehold og sikring. Kurset går over seks dager fordelt på to samlinger. Første samling er 16.-18. mars og 12.-14. oktober.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

HMS Grunnopplæring for kirken i Bodø våren 2015

Det arrangeres kurs i HMS i Bodø våren 2015. Opplæringen er rettet mot fellesrådenes ledere og verneombud, og prestene/prostene. Et hovedformål er at fellesrådets ansatte og prestene/prostene fra samme område deltar på samme kurs. Dette kan bidra til bedre kunnskap om hverandres arbeidsområder, og være en arena for å drøfte særskilte arbeidsmiljøutfordringer med to arbeidsgivere på samme arbeidsplass. Påmeldingsfristen er 15. januar.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

KA minner om…

Kurs om byggherrerollen og offentlige anskaffelser i Bergen 10.-11. februar. Påmeldingsfristen er fredag 9. januar.

Informasjon og påmelding finner du her.

Fristen for innsending av LPR-data er 23. januar. Har du ikke mottatt brukernavn og passord, kontakt Peter Møller.

Les mer om LPR her.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.