Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 15. januar 2015
Nytt fra KA uke 3

Varsel om politisk streik onsdag 28. januar

KA har mottatt varsel fra fagforeningene om at de oppfordrer sine medlemmer til å delta i en politisk streik onsdag 28. januar kl. 14-16. Streiken er en markering mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. KA aksepterer at medlemmer av disse foreningene har rett til å forlate arbeidsplassen i dette tidsrommet for å delta i den varslede politiske streiken.

De lokale tillitsvalgte skal varsle arbeidsgiver om at medlemmer vil delta i streiken så tidlig som mulig. Det bør settes en frist for når den enkelte medarbeider må gi beskjed til arbeidsgiver om de vil delta i aksjonen. Fristen må være rimelig, men settes slik at arbeidsgiver får tid til å planlegge driften slik at aksjonen er til minst mulig skade for virksomheten. Siden streiken ikke retter seg mot arbeidsgiver, kan andre arbeidstakere settes til å utføre den streikendes arbeidsoppgaver uten at dette anses som streikebryteri. Ansatte som deltar i streiken har ikke krav på lønn. Vi anbefaler at det trekkes i lønn for den tid som går med til streiken. 

Pensjonsnoten i regnskapet for kirkelige fellesråd – oversikt fra KLP med nøkkeltall for 2014

Kirkelige fellesråd som har pensjonsordning i KLP kan via KLP Kundeside (tidligere KLP nettpensjon) finne nøkkeltallsoversikten for 2014 med informasjon som blant annet kan brukes til pensjonsnote til årsregnskapet. KLP opplyser at oversikten ikke blir sendt ut på papir, men vil bli gjort tilgjengelig på nett i løpet av denne uken (uke 3). 

Nøkkeltallsoversikten er tilgjengelig i excel-format, og fellesrådene har da en god fleksibilitet til å kunne hente tall og bruke dem i sine note-dokumenter i årsoppgjøret.
Oppskriften for pålogging hos KLP:

Gå inn på www.klp.no. Klikk på "offentlig/bedrift" øverst på siden, og velg "logg inn"-ikonet øverst til høyre. Skriv inn brukerid og passord (under ”offentlig/bedrift”). Dokumentene finner du under menyvalget ”Dokumentarkiv” (1. kvartal 2015).  Ved problemer med tilgang eller om du mangler brukerid, ta kontakt med din kundekontakt i KLP. Vedlagt ligger eksempel på følgeskriv med informasjon om grunnlaget for beregningen.

Relansering: Stadig bedre – en metodikk for kvalitetsutvikling og evaluering. Ny nettutgave og kurs

Stadig bedre er et verktøy for å sikre høy kvalitet i det lokale kirkelige arbeidet. Stadig bedre har hovedfokus på trosopplæring og diakoni, men metodikken kan brukes av alle som ønsker å arbeide systematisk med kvalitetsutvikling. Brosjyrer om Stadig bedre sendes alle fellesråd og bispedømmeråd i posten, og kan også skrives ut. Si fra dersom dere trenger flere brosjyrer.

Mandag 23. mars arrangeres det innføringskurs i Stadig bedre i Oslo. Målgruppen er ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni. Andre ansatte som ønsker å arbeide systematisk med kvalitetsutvikling og bruke metodikken i Stadig bedre, vil også ha glede av kurset.

Klikk her for mer informasjon om Stadig bedre.
Klikk her for Stadig bedre-brosjyre.
Klikk her for å melde deg på kurs i Stadig bedre.

Hvordan bekjempe fasadebrann med passiv brannsikring?

Over halvparten av kirkebrannene starter ved en påtenning fra utsiden. KA satte i 2014 i gang et prosjekt sammen Riksantikvaren og COWI for å finne gode brannsikre løsninger på dette problemet. 

Les mer.

Kontingentfaktura 2015 

Kontingentfaktura 2015 for kirkelige fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sogn sendes ut til KAs medlemmer i inneværende uke og i uke 4. Kontingenten er basert på innrapportert arbeidsgiveravgiftsgrunnlag til SSB for regnskapsåret 2013.

Les mer.

Kurs i kirkebyggdatabasen våren 2015

Våren 2015 holder KA to kurs i kirkebyggdatabasen:
27. mars arrangeres kurs med vekt på dokumentasjon av vedlikeholdstiltak. 
20. april arrangeres kurs med vekt på inventarregistrering. 
Begge kursene arrangeres i Oslo. 

Mer informasjon og påmelding til begge kursene finner du på www.ka.no/kurs

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.