Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 29. januar 2015
Nytt fra KA uke 5

Oppdatering av særavtalene på KAs nettside

Særavtalene for KAs tariffområde er nå reforhandlet og er gjort gjeldende for perioden 01.01.2015 – 31.12.2016. Dette omfatter avtalene om reiseregulativet, om arbeidstøy, for ledere, for kirkelige stillinger, for barnehager og skolefritidsordninger og for barnehager i Oslo.

De nye avtalene er nå tilgjengelig på KAs nettsider under fanen tariffavtaler. Rundskriv som omtaler endringene vil komme i nærmeste framtid.

Vi gjør oppmerksom på at veiledningen til særavtalene ikke er revidert i henhold til nye avtaletekster ennå. Dette skal gjøres i samarbeid med partene. Orientering vil bli gitt når arbeidet er ferdig. 

Stipend til Kirketjenerskolen 1 eller 2

Driftsstyret for kirketjenerskolen utlyser 8 stipend à kr 5000 i midler til å ta Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2015. Målgruppen er kirketjenere, i hel- eller deltidsstilling. Søknadsfristen er 1. mai. Mer informasjon om Kirketjenerskolen og stipend finner du på www.kirketjenerskolen.no

Seminar om maling og renhold av kirker

9.-10. april arrangerer KA seminar om maling og renhold av kirker. Dessverre fungerte ikke lenken til informasjons- og påmeldingssiden for seminaret som ble sendt ut i forrige ukes nyhetsbrev. Her finner du siden.

Kurs i budsjettarbeid

Økonomiforskriften som gjelder for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke, har krav til at det skal vedtas budsjett for virksomhetene. Årsbudsjettet er det sentrale økonomiske styringsdokumentet for virksomhetene, og det er viktig at det er høy kvalitet på budsjettarbeidet, både når det gjelder de formelle forhold, og det materielle innholdet i budsjettet.

Torsdag 7. mai 2015 blir det KA-kurs i Oslo om budsjettarbeid. Målgruppen er kirkeverger, samt økonomi-/regnskapsmedarbeidere. Opplegget vil primært være praktisk innrettet mot små og mellomstore fellesråd. På kurset vil vi gjennomgå de formelle bestemmelser omkring budsjett og økonomiplan, og vi vil ha fokus på det viktige samspillet med kommunen i budsjettprosessen.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

KA minner om…

Påmeldingsfrist for regionale arbeidsgiverkonferanser i Oslo og Møre bispedømme

Fredag 30. januar er det påmeldingsfrist for KAs arbeidsgiverkonferanser i Oslo (4. mars) og Møre (5. mars) bispedømme.

Program, informasjon og påmelding finner du på www.ka.no/kurs

Kurs fra K-stud

K-stud arrangerer kurs for frivillige og ansatte 10.-12. april. Kurset har tre alternativer: 1) Kurs i baby- og småbarnesang, 2) låtskriverkurs og 3) kurs i ansikt til ansikt/lev vel-gruppen.

Les mer på K-studs nettsider. 

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.