Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 5. februar 2015
Nytt fra KA uke 6

Brukerforum for kirkebyggdatabasen

Kirkebyggdatabasen inviterer interesserte brukere av databasen til å delta i et brukerforum. Formålet med arbeidet er å kartlegge brukerbehov og områder hvor funksjonalitet og design kan forbedres, samt å teste ut nye løsninger og ideer med hensyn til andre konkrete endringer.

Gruppen vil møtes ca. en gang pr. år, og vil bestå av kirkeverger/byggansvarlige, kirketjenere/menighetssekretærer, saksbehandlere på bispedømmekontor og i tillegg en saksbehandler fra sentral kirkebyggforvaltning, for eksempel fra Riksantikvaren. Brukergruppen vil settes sammen slik at man får en balanse mellom ulike brukerroller, geografi og brukere med ulik fartstid og kunnskapsnivå.

Første møte vil holdes 15. april på Kirkens Hus, og vare fra ca. 10.00 til 15.00. Reisekostnader og lunsj vil bli dekket, men det blir ikke utbetalt kompensasjon for tapt arbeidstid. Kun deltakere som har fått godkjent søknad om deltakelse vil få dekket kostnader.

Søknader sendes til systemansvarlig for databasen: Kjersti Kambestad.

Grunnkurs i Questback

I forbindelse Stadig bedre-kurset 23. mars arrangerer KA sammen med Questback et kurs i bruk av evalueringsverktøyet Questback 24. mars i Oslo. Kurset vil gi en innføring i bruk av verktøyet samt metodiske råd ved utforming av spørreundersøkelser. Kurset er åpent for alle KA-medlemmer og kan bestilles enten alene eller i kombinasjon med Stadig bedre-kurset. Det er kun plass til 15 deltakere.

Gjennomføring av kurset gir deltakerne kompetanse tilsvarende grunnkurset Questback arrangerer selv. Kurset forutsetter ingen forkunnskaper og gir den kunnskapen som trengs for å utforme egne undersøkelser. Hvis man i tillegg ønsker sertifisering, er grunnkurset én av tre kursdeler som kreves. Dette kurset koster omtrent halvparten av Questbacks egne åpne kurs. Påmeldingsfristen er 20. februar.

Les mer.

A-meldingen

Klar for første A-melding? Vi minner om frist for første A-melding er 5. februar (altså i dag) for lønn og ytelser utbetalt i januar 2015.

Følger du KA på Facebook?

Vi oppfordrar alle til å følge KA på Facebook og dermed bli oppdatert på nyheiter og aktuelt stoff frå KA.

De som er på Twitter kan følgje oss her.

KA minner om…

Påmeldingsfrist for regionale arbeidsgiverkonferanser i Bjørgvin og Stavanger bispedømme

Fredag 6.februar er det påmeldingsfrist for KAs arbeidsgiverkonferanser i Bjørgvin (11. mars) og Stavanger (12. mars) bispedømme.

Informasjon og påmelding finner du på www.ka.no/kurs

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.