Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 12. februar 2015
Nytt fra KA uke 7

Nytt fagutvalg i FUM

Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) er nå utnevnt for en ny 2-årsperiode. Utvalget har beslutningsmyndighet innenfor årlige plan- og budsjettrammer fastsatt av det partssammensatte OU-styret. FUM skal bidra til at fellesrådene og den enkelte tilsattes kompetansebehov på det kirkemusikalske området blir imøtekommet, og forvalter om lag 400 000 kroner til kirkemusikalske tiltak. Utvalget representerer sektorens bestillerkompetanse og skal samarbeide med utdanningsinstitusjonene slik at formålstjenlige tiltak settes i gang. I tilegg skal FUM også holde kontakt med fagrådet for Liturgikk og SEU/REU-systemet om aktuelle saker. MFO og KA har 2 representanter hver i tillegg til kommer en uavhengig fagperson. Utvalget består av Ingrid Smalås (MFO), Trond Dahlen (MFO), Helene Horsfjord (KA), Kåre Nordstoga (ekstern) og John Erik Brakstad (KA).

Les mer om FUM sine stipender her og her.

Reisestipend og stabsturmidler

Vi minner om OU-styrets utlysning av reisestipend for enkeltansatte og stabsturmidler. Søknadsfrist 1. april! For mer info se www.ouinfo.no/nyheter

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 2015

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som du møter i din arbeidshverdag. Kurset varer i seks dager, fordelt over én vårsamling og én høstsamling. Det er fremdeles ledige plasser på årets kurs, som har første samling 16.-18. mars 2015.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Kurs i Stadig bedre – trosopplæring og diakoni og Questback

Stadig bedre er en tenkning og arbeidsmåte for å sikre høy kvalitet i det lokale kirkelige arbeidet. Stadig bedre har hovedfokus på trosopplæring og diakoni, men tenkningen kan brukes av alle som ønsker å arbeide systematisk med kvalitetsutvikling. Mandag 23. mars arrangerer KA innføringskurs i Stadig bedre i Oslo. Kurset vil ha hovedfokus på trosopplæring og målgruppen er ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni. Andre ansatte som ønsker å arbeide systematisk med kvalitetsutvikling og bruke metodikken i Stadig bedre, vil også ha glede av kurset.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Påfølgende dag (tirsdag 24. mars) arrangeres det også grunnkurs i Questback. Dette kan tas i sammenheng med kurs i Stadig bedre eller for seg selv.

Informasjon og påmelding til grunnkurs i Questback finner du her.

KA minner om….

Påmeldingsfrist for regionale arbeidsgiverkonferanser i Tunsberg og Hamar bispedømme

Fredag 13. februar er det påmeldingsfrist for KAs arbeidsgiverkonferanser i Tunsberg (19. mars) og Hamar (19. mars) bispedømme.

Informasjon og påmelding finner du på www.ka.no/kurs

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.