Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 26. februar 2015
Nytt fra KA uke 9

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger

KS har publisert en utredning om arbeidsrettslige spørsmål knyttet til kommunesammenslåinger. Utredningen inneholder mye relevant informasjon, også for fellesrådene. Vi vil komme nærmere tilbake til en gjennomgang av hvordan dette skal håndteres på kirkelig sektor.

Du finner rapporten her.

Seminar om maling og renhold av kirker

9.-10. april arrangerer KA seminar om maling og renhold av kirker i Gran. Målgruppen for kurset er bygningsansvarlige og driftspersonale (kirkeverger, kirketjenere, mm.).

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Kurs i budsjettarbeid

Torsdag 7. mai holdes det kurs om budsjettarbeid i Oslo. Målgruppen er kirkeverger, samt økonomi-/regnskapsarbeidere. Kurset vil primært være praktisk rettet mot små og mellomstore fellesråd.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Kurs i medbestemmelse i arbeidsforhold – samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne

De sentrale tariffpartene i KA-området inviterer i 2015 til todagers kurs i hvordan man i praksis ivaretar samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Kursene vil ta for seg de ulike møtepunktene mellom partene lokalt med utgangspunkt i lov- og avtaleverk som gjelder generelt for arbeidsliv i Norge, og for det kirkelige området spesielt. Målet for kursene er bevisstgjøring av medbestemmelsesordningen i fellesrådet. Målgruppen for kursene er representant for arbeidsgiver og tillitsvalgte/ansatte. Våren 2015 holdes det kurs i Oslo (11.-12. mai) og i Kristiansand (2.-3. juni).

Mer informasjon og påmelding finner du på www.ka.no/kurs

KA minner om..

Det er påmeldingsfrist for kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på dokumentasjon av vedlikeholdstilstak fredag 27. februar. Kurset gir en innføring i kirkebyggdatabasen med spesiell vekt på vedlikeholdsloggen. Vedlikeholdsloggen er en modul for systematisering av teknisk dokumentasjon, rapporter, foto etter befaringer etc. og holdes i Oslo 27. mars.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.