Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 19. mars 2015
Nytt fra KA uke 12

Utlysning av stipend til staber og enkeltansatte

OU-styret utlyser stipender med søknadsfrist 1.april. Søknadsskjema og mer info ligger på OU-styrets nettsider.

Kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering

Mandag 20. april arrangerer KA kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering i Oslo. I følge kirkeloven skal det finnes en oversikt over inventaret som finnes i hver enkelt kirke. I Kirkebyggdatabasen finnes det en inventarmodul utviklet spesielt for registrering av kirkens inventar. Der registrerer man inventaret med relevant informasjon på riktig bygg og legger ved bilder av den enkelte gjenstand. Kurset gir en innføring i hvordan man går frem når man registrerer inventar i Kirkebyggdatabasen.

Det er påmeldingsfrist fredag 20. mars. Mer informasjon og påmelding finner du her. 

Kurs i medbestemmelse

De sentrale tariffpartene i KA-området inviterer til todagers kurs i hvordan man i praksis ivaretar samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Kursene vil ta for seg de ulike møtepunktene mellom partene lokalt med utgangspunkt i lov- og avtaleverk som gjelder generelt for arbeidsliv i Norge, og for det kirkelige området spesielt.

Våren 2015 holdes det kurs i Oslo (11.-12. mai) og Kristiansand (2.-3. juni). Målgruppen er representant for arbeidsgiver (kirkeverge, personalleder, daglig leder på menighetsnivå, arbeidsleder osv) og tillitsvalgte/ansatte. Det er en betingelse for å kunne melde seg på er at det er representasjon fra både arbeidsgiver og tillitsvalgt.

Mer informasjon og påmelding til begge kurs finner du på KAs kurssider.

Kurs i budsjettarbeid

Torsdag 7. mai 2015 arrangeres det kurs i Oslo om budsjettarbeid.

Økonomiforskriften som gjelder for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke, har krav til at det skal vedtas budsjett for virksomhetene. Årsbudsjettet er det sentrale økonomiske styringsdokumentet for virksomhetene, og det er viktig at det er høy kvalitet på budsjettarbeidet, både når det gjelder de formelle forhold, og det materielle innholdet i budsjettet. På kurset vil vi gjennomgå de formelle bestemmelser omkring budsjett og økonomiplan, og vi vil ha fokus på det viktige samspillet med kommunen i budsjettprosessen. Kurset blir praktisk innrettet med eksempler på budsjettutarbeidelse fra et kirkelig fellesråd. Budsjettarbeidet vil oppleves ulikt i små fellesråd og de største fellesråd. Opplegget vil primært være praktisk innrettet mot små og mellomstore fellesråd. Målgruppen er Kirkeverger, samt økonomi-/regnskapsmedarbeidere.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.