Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 26. mars 2015
Nytt fra KA uke 13

Arbeidstid og godtgjøring ved høytider

Høytidene innebærer for mange kirkelige virksomheter et høyt aktivitetsnivå. I den forbindelse er det enkelte bestemmelser om arbeidstid og godtgjøring som det kan være nyttig å friske opp.

Les mer om de særskilte bestemmelsene som gjør seg gjeldende i høytider.

Høring om bruk av prestegårder ved avvikling av boplikt

Prestenes tjenesteboligordning med boplikt vil bli opphevet fra 1. september. Det medfører at det må tas stilling til hva som skal skje med presteboligene. Kulturdepartementet har nå sendt ut høringsbrev om saken. KA mener at også menighetsråd og kirkelige fellesråd bør gis mulighet til å uttale seg om presteboligene som ligger i soknet eller i kommunen.

Les mer.

Forslag om endringer i arbeidsmiljøloven

Regjeringen har fremmet forslag til Stortinget om endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene behandles i disse dager av Stortinget.

Les mer om forslagene her.

KA minner om…

Kurs i budsjettarbeid 7. mai 2015

Påmeldingsfristen for kurs i budsjettarbeid er fredag 27. mars.

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her.

KAs lederutviklingsprogram 2015-2016

KA starter opp et nytt lederutviklingsprogram i september 2015. Det skal bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i Den norske kirke. Påmeldingen er åpnet!

Du finner informasjon om lederutviklingsprogrammet og påmelding her.

Stipend til Kirketjenerskolen 1 eller 2

Driftsstyret for Kirketjenerskolen utlyser 8 stipend à kr 5000,- , i midler til å ta Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2015. Søknadsfristen er 1. mai.

Informasjon om Kirketjenerskolen, stipendtildeling og søknadsskjema finner du på www.kirketjenerskolen.no

Påskestengt

KA holder sentralbordet stengt onsdag i uke 14. Haster det kan ansatte i KA nås på direktenumrene du finner på KAs nettsider. Kontakttidspunktene er som normalt mandag og tirsdag i uke 14.

Tiltak for å styrke det frivillige arbeidet på helse- og omsorgsfeltet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har nedsatt en arbeidsgruppe som skal lage en nasjonal strategi for frivillig innsats på helse- og omsorgsfeltet. Frivillighet Norge deltar i arbeidsgruppen sammen med KS og HOD. I uke 13 sender arbeidsgruppen ut et brev med invitasjon til å komme med eksempler på lokale tiltak for å styrke det frivillige arbeidet på helse- og omsorgsfeltet. Brevet vil også bli gjort tilgjengelig på Frivillighet Norges hjemmeside. Ta kontakt med Ida Marie Holmin hvis spørsmål. 

God påske!

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.