Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 9. april 2015
Nytt fra KA uke 15

Kyrkjemøtet blir opna i Trondheim i dag

Kyrkjemøtet blir opna med gudsteneste i Nidarosdomen i dag kl 13. Opningsmøtet og generaldebatten finn stad i Erkebispegarden kl 15. Kyrkjemøtet går fram til onsdag i neste veke. Av viktige saker i år er førebuing av reforma for ei meir sjølvstendig kyrkje. Kyrkjemøtet skal handsame Den norske kyrkja sitt grunnlag, høyringsfråsegn til ny kyrkjelov og sak om framtidig lovgjeving for Dnk.

Du finn meir informasjon, saksdokument og direkte overføring på kyrkja.no.

KA minner om…

Rammeavtale med Tono

Rammeavtalen gir rett til fremføring av musikk i menighetene i en kommune hvis fellesrådet slutter seg til avtalen og betaler et årlig vederlag til TONO. Fristen for å slutte seg til avtalen er 20. april. 

Les mer om Tono-avtalen her.

Kurs i medbestemmelse våren 2015

De sentrale tariffpartene i KA-området inviterer til todagers kurs i hvordan man i praksis ivaretar samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Kursene vil ta for seg de ulike møtepunktene mellom partene lokalt med utgangspunkt i lov- og avtaleverk som gjelder generelt for arbeidsliv i Norge, og for det kirkelige området spesielt. Det vil bli holdt to kurs våren 2015; i Oslo (11.-12. mai) og Kristiansand (2.-3. juni). Vi minner om at påmeldingsfristen til kurset i Oslo er førstkommende fredag 10. april!

Mer informasjon og påmelding til kursene finner du på www.ka.no/kurs

KAs lederutviklingsprogram 2015-2015

KA starter opp et nytt lederutviklingsprogram i september 2015. Det skal bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i Den norske kirke. Undervisningen skal gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de ulike emner innenfor organisasjons- og ledelsesfaget og utvikle kompetanse til å håndtere de særlige utfordringene vi står overfor.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.