Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev fredag 24. april 2015
Nytt fra KA uke 17

Jubileumsseminar og landsråd i KA

Det blir både fortid og framtid på dagsorden når det mandag er det jubileumsseminar i samband med at det i år er 25 år sidan KA blei etablert. Vi ser på framtidas arbeidsgjevarpolitikk og kyrkjeleg personalpolitikk, og KA si rolle sidan starten og fram til i dag.

Les mer.

Fellesråd får utsatt høringsfrist

De kirkelige fellesrådene har fått utsatt svarfrist i høringen om "Veivalg for fremtidig kirkeordning." Ny frist er 4. juni. Utsettelsen kommer etter at Kirkerådet ved en feil ikke sendte ut høringsdokumentet til fellesrådene.

Les mer.

Tarifforhandlinger og lønnsjusteringer for 2015

Det er nå kalt inn til forhandlinger av mellomoppgjøret 2015. Tidspunkt for årets tarifforhandlinger er satt til tirsdag 16. og onsdag 17. juni. I tarifforhandlingene i 2014 ble det avtalt et kronetillegg gjeldende fra 1. mai 2015 for arbeidstakere i kap 4, lønnsgruppe 1-5 og en økning i lønnsgarantien for de med over 20- års ansiennitet. Disse tilleggene skal imidlertid ikke utbetales før årets forhandlinger er ferdig ettersom det kan komme ytterligere tillegg eller justeringer. Når mellomoppgjøret er ferdig forhandlet, vil det bli sendt ut rundskriv om resultatet og hvordan det skal effektueres. Det vil også bli sendt ut rundskriv som gjør rede for nytt lønnssystem, særlig om de nye reglene ved ansiennitetsopprykk.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.