Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 07. mai 2015
&nsbp;

Lønnsoppgjøret 2015

Lønnsforhandlingene for KAs medlemmer starter 16. juni. Det skal ikke utbetales tillegg for 2015 før disse forhandlingene er ferdige.

I tarifforhandlingene i 2014 ble det avtalt et kronetillegg gjeldende fra 1. mai 2015 for arbeidstakere i kap 4, lønnsgruppe 1-5 og en økning i lønnsgarantien for de med over 20- års ansiennitet. Disse tilleggene skal altså ikke utbetales før årets forhandlinger er ferdig ettersom det kan komme ytterligere tillegg eller justeringer.

Det vil så bli sendt ut rundskriv som gjør rede for nytt lønnssystem, særlig om de nye reglene ved ansiennitetsopprykk.

Veileder om gravlegging uten kiste

Med endringene i Gravferdsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2013, ble det åpnet for dispensasjon fra kistepåbudet i § 28. Eventuell gravlegging uten kiste vil på flere måter legge press på den lokale forvaltningen. Praktiske rammebetingelser og hensynet til ansatte blir sentrale problemstillinger her. KA har nå utarbeidet en veileder vedrørende slik gravlegging. Her belyses blant annet tema knyttet til saksbehandling, medbestemmelse og HMS.

Se veilederen her.

KAs lederutviklingsprogram 2015-2016

KA starter opp et nytt lederutviklingsprogram i september 2015. Det skal bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i Den norske kirke og kirkelige virksomheter. Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de ulike emner innenfor organisasjons- og ledelsesfaget og utvikle kompetanse til å håndtere de særlige utfordringene vi står overfor. Lederutviklingsprogrammet er åpent for ledere med personalansvar innenfor KAs medlemsorganisasjoner (kirkeverger, daglig ledere for menigheter og organisasjoner), samt proster.

Påmeldingsfrist er 1. juni 2015.

All informasjon om kurset og påmelding finner du her.

Ledsagerbevis på kulturarrangementer

For personer med funksjonsnedsettelse er muligheten til å ta med en hjelpende person på kulturarrangementer viktig for å kunne delta. Ledsagerbevis er innført i nesten alle norske kommuner, og gir den funksjonshemmede mulighet til å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader.

KA vil anbefale menighetsråd og fellesråd å akseptere ledsagerbevis på egne kulturarrangement og sette det som krav i kontrakter ved utleie av lokaler til kulturarrangementer.

Les mer.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .