Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev onsdag 13. mai 2015
&nsbp;

TONO-avtalen

KA anbefaler alle fellesråd om å inngå en direkte avtale med TONO snarest mulig. Det minnes om at dersom et fellesråd ikke inngår en slik avtale, må den enkelte menighet innhente tillatelse og betale vederlag ved all fremføring av beskyttede musikkverk.

Les mer.

Samarbeidet med KNIF blir endret på IKT-området

I dag skaffer Den norske kirke seg fellesløsninger innen IKT-området som inter- og intranett og arkivløsning, og går sammen om en felles driftspartner (Kirkepartner IKT) som de selv eier. Derfor vil Knif framover se på Den norske kirke som en aktør innen IKT-anskaffelser. Knif vil kunne spille en rolle ved å tilby periferutstyr og tjenester som støtter fellesløsningene. Alle slike anskaffelser må da skje innen lov om offentlig anskaffelse.

Les mer.

Kurs i medbestemmelse høsten 2015

De sentrale tariffpartene i KA-området inviterer til todagers kurs i hvordan man i praksis ivaretar samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Kurset vil ta for seg de ulike møtepunktene mellom partene lokalt med utgangspunkt i lov- og avtaleverk som gjelder generelt for arbeidsliv i Norge, og for det kirkelige området spesielt. Målet for kurset er bevisstgjøring av medbestemmelsesordningen i fellesrådet.

Høsten 2015 holdes det kurs på Gardermoen (3.-4. september 2015) og Værnes (5.-6. oktober 2015). Det er fritt å velge det stedet som passer best for dere.

Mer informasjon og påmelding til begge kurs finner du på www.ka.no/kurs

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som bl.a. personalledelse, regnskap, gravferdsforvaltning, kirkelige eiendomsforhold, kirkebygg, vedlikehold og sikring. Kurset går over seks dager fordelt på to samlinger. Det er en samling på høsten (12.-14. oktober 2015) og en på våren (18.-20. april 2016).

Nå er kurset åpnet for påmelding! Du finner mer informasjon og påmeldingsskjema her.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .