Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 21. mai 2015
&nsbp;

Tilgjengelighet i KA uke 22

I uke 22 betjenes sentralbordet i Kirkerådet. Alle ansatte i KA er da på reise i Italia og det vil derfor være noe redusert tilgjengelighet til våre medarbeidere. Dersom det er hastesaker anbefales bruk av sms.

 

Kirkebyggkonferansen 2015

Hva skjer med kirkebyggene når båndene mellom stat og kirke blir løsere?  Det varsles gjennomgang av finansieringsmodellene for Den norske kirke. Mange lokalsamfunn avfolkes.

Kirkebyggene er under press også på andre måter. Klimaendringer og tøffere vær stiller nye og høyere krav til kompetanse, verneideologi og prioriteringer. Kirkebyggene vil også i fremtiden være viktige kulturminner over hele landet, men hvordan tar vi best vare på denne kulturarven?

Dette ønsker kirkebyggkonferansen 2015 å sette fokus på. Både økonomiske og andre virkemidler må drøftes, og politikerne og fagfolk utfordres på hvordan vi skal ta vare på kulturarven i årene som kommer. Konferansen finner sted i Narvik 21.-22. september 2015. Les mer.

 

Kurs i kirkebyggdatabasen

KA arrangerer to kurs i kirkebyggdatabasen høsten 2015.

21. oktober: Kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på inventarregistrering

3.november: Kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på dokumentasjon av vedlikeholdstiltak

Mer informasjon og påmelding til kursene finner du på www.ka.no/kurs.  

 

Gjør det enkelt å besøke kirken i sommer

Det er økt etterspørsel etter informasjon om sommeråpne kirker. Vi oppfordrer til å legge til rette for at pilegrimer, turister og besøkende kan møte en åpen kirkedør i sommer. Synliggjør aktiviteter og åpningstider på kirkesøk.no
For at dette skal bli et godt tilbud må det enkelte fellesråd bidra med oppdaterte opplysninger om når kirken er åpen. Denne informasjonen legges inn i Kirkebyggdatabasen under fanen Publikumsinfo. Rediger åpningstider, kontaktpersoner eller eksterne lenker. Fyll også ut felter under informasjon for eksempel veibeskrivelse, om kirken er tilgjengelig med rullestol, har toalett eller om det er et omvisningstilbud i kirken. Når informasjonen lagres vil den etter kort tid bli oppdatert på kirkesøk.no.
Benytt også anledningen til å vurdere bildene som i dag ligger ute på kirkesøk.no av kirken. Nye bilder lastes inn under vedlegg i Kirkebyggdatabasen. Send oss så en mail om at bildene skal skiftes. (cathrine@ka.no).
Mer enn 550 besøkende er innom kirkesøk.no hver dag og antallet er stigende.

 

Konferanse: "Kunsten å være kirkemusiker i Nord-Norge"

Konferanse om kirkemusikk: «Kunsten å være kirkemusiker i Nord-Norge»
Hvordan er kirkemusikerens arbeidsvilkår i nord? Hva er kirkemusikerens rolle i kirken og det lokale kulturlivet? Hvordan kan vi rekruttere flere kirkemusikere til landsdelen?
Kirkemusikksenter Nord inviterer til konferanse om kunsten å være kirkemusiker i Harstad 24.-25. juni 2015. Konferansen er rettet mot kirkemusikere, kirkeverger og alle andre som interesserer seg for kirke og kultur. Kontakt kin@kirken.bodo.no  for mer informasjon og påmelding.

 

Støtte til basiskompetanse i frivilligheten

Frokostseminar 3.juni 2015.

Regjeringen har tidligere år bevilget midler for å fremme Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), men på siste års budsjett ble det satt av flere millioner for å fremme Basiskompetanse i frivilligheten (BKF) også. BKF-programmet skal først og fremst henvende seg til voksne som enten ikke er i arbeid eller er i (mindre) virksomheter som faller utenfor BKA-ordningen. BKF skal medvirke til å styrke grunnleggende lese-, skrive-, regne- og dataferdigheter blant voksne, slik at flere kan ta del i arbeidslivet, opplæring og utdanning.
Menigheter og frivillige organisasjoner har en unik kontaktflate og er derfor helt sentrale når det gjelder bruken av disse midlene.
I anledning de nye BKF-midlene ønsker Kristelig studieforbund (K-stud) å informere om ordningen og inspirere våre medlemsorganisasjoner til å ta i bruk disse midlene i sitt arbeid.
K-stud inviterer til frokostseminar onsdag 3.juni kl. 9-11 i Kirkens Hus i Oslo. Seniorrådgiver Sturla Bjerkaker i Voksenopplæringsforbundet (VOFO) vil fortelle mer om ordningen og hva støtten kan brukes til.
Servering av frokost og kaffe/te.
Påmelding til: ghb@k-stud.no  eller tlf. 23081470 innen 27.mai.

 

Tilskudd til kompetanseutvikling for kirkemusikere

Vi minner om muligheten for å søke støtte til kompetanseutviklingstiltak for kirkemusikere, se utlysning fra Fagutvalg for kirkemusikk i KA-sektoren (FUM)
Stipendene behandles fortløpende og og tildelinger blir gjort på hvert møte i FUM. Neste møte i FUM er 10. juni 2015. Søknader som er innkommet før 4. juni, vil bli behandlet på dette møtet.
 

Tilskudd til utgiftsdekning ved rekruttering av kateket/menighetspedagog 2015

Fellesråd som har kateket- eller menighetspedagogstilling kan få dekket utgifter til rekruttering av ny person i disse stillingene. Ordningen gjelder ikke kateket- og menighetspedagogstillinger finansiert av statlig tilskudd til trosopplæring.
Les mer.
 

 

KA minner om…


Påmeldingsfrist for KAs lederutviklingsprogram 2015-2016
Påmeldingsfristen for KAs lederutviklingsprogram er mandag 1. juni 2015!
Mer informasjon og påmelding finner du her.

 

Vi ønsker alle en riktig god pinse!

 

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .