Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 04. juni 2015
&nsbp;

Kirkebakken er åpnet

Den norske Kirkes intranett – Kirkebakken ble åpnet 1. juni. «En av de største fordelene jeg ser med intranettet er at jeg og mine ansatte blir knyttet mer sammen med resten av Kirke-Norge. Vi får en opplevelse av å tilhøre et større felleskap. Jeg ser også muligheter i deling av ressurser. Trosopplæringsressursene vil være her, og håndbøker innen personal, ledelse og HMS. Her kan vi også samhandle og samarbeide på tvers av fellesråd, soknegrenser og bispedømmer. Mange kirkeverger sitter alene med utfordringene og ansvaret.» Det sier kirkeverge i Stjørdal, Oddbjørn Eide. Eide har også sittet i styringsgruppa for intranettet. Styringsgruppa er satt sammen av medlemmer frå Kirkerådet, KA, en kirkeverge og en stiftsdirektør.

«Forenkle og Forbedre» har vært mottoet for arbeidet med intranettet. Gjennom at alle kirkelige ansatte får tilgang til felles ressurser, åpnes det muligheter for å øke kvaliteten og samarbeidet i hele kirken. Enkel tilgang til ulike skjema, som man ellers bruker tid på å finne, er bare en av flere effektivitetsgevinster.

Navnet Kirkebakken/Kyrkjebakken er valgt blant annet for å synliggjøre at intranettet ikke er for enveis informasjon men for samhandling og toveis kommunikasjon.

Her er noe av innholdet og mulighetene du vil finne på Kirkebakken:
•         Samhandlingsrom der man kommuniserer internt og i større enheter.
•         Mulighet for å legge ut aktuelt-saker – dele egne suksesshistorier.
•         Digitale håndbøker for personal, HMS og ledelse tilpasset både KA-sektor og statlig sektor.
•         Godt søkeverktøy for å finne ansatte og enheter i hele Den norske kirke.
•         Fagartikler
•         Ressursmateriell og vesentlig informasjon til bruk i daglig arbeid publisert fra både sentralt, regionalt og lokalt nivå for å sikre at informasjonen er relevant for hver enkelt medarbeider i dennes arbeidssituasjon.
•         Oppdaterte skjema fra offentlige instanser
•         IT-hjelp
•         Arrangementskalender for fagdager og kurs som kan integreres i egen Outlook-kalender

Kostnader
Intranettet har en pris per enhet og per bruker, og i den prisen ligger selvfølgelig tilgang til intranett samt digitale håndbøker for HMS og ledelse og publiseringsløsningen. Det er fellesråd som enhet som kjøper intranett, ikke soknene enkeltvis. Et priseksempel er ett fellesråd med 20 ansatte som vil få en årlig kostnad på ca. 15 500 kr. Også frivillige og valgte medlemmer kan være med i intranettløsningen. Det er lavere brukerpris for disse enn for ansatte. For brukere som er på Kirkepartners plattform er det også lavere brukerpris.
 
Mer informasjon finner du her.

Kurs i «Møte med mennesker»

Hvorfor skal tilsatte i Den norske kirke yte god, individuell service? Hvordan møter vi folk i sorg og krise? Hva er det som avgjør hvordan folk opplever møtet med deg som tilsatt og din arbeidsplass? Hvordan skal vi ta vare på oss selv og våre kollegaer i møte med sterke inntrykk? Hva gjør vi når brukerne kommer med klager og kritikk? 

Dette er noen av temaene som blir tatt opp når kurset «Møte med mennesker» arrangeres på Gardermoen 4.-6. november 2015. Kursets primære målgruppe er kirketjenere og gravplassarbeidere, men det er også åpent for andre kirkelig tilsatte.
Kurset er godkjent som Kirketjenerskolen 3 og Gravplasskolen 3, og er sponset av OU-midlene. 

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Innføringskurs i kirkeregnskap

Innføringskurs i kirkeregnskap arrangeres i Oslo 1. desember og gir en grunnleggende innføring i økonomi- og regnskapsbestemmelser som gjelder for kirkelige fellesråd og menighetsråd (kommunale regnskapsprinsipper). Kursets målgruppe er kirkeverger og økonomi-/regnskapsmedarbeider. Kurset kan hvis ønskelig kombineres med kurs i regnskapsavslutning 2. desember.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Kurs i regnskapsavslutning

2. desember arrangerer KA kurs i regnskapsavslutning i Oslo. Regnskapsavslutningen er en arbeidskrevende prosess, både for daglig leder / økonomimedarbeidere og for revisor. Det er viktig at denne prosessen er godt forberedt slik at regnskapsavslutningen kan gjennomføres mest mulig effektivt, og årsregnskapet kan bli behandlet så raskt som mulig. På kurset vil vi gjennomgå alle viktige momenter ved årsavslutningen og ha spesiell fokus på endringer i regnskapsbestemmelser. Målgruppen er kirkeverger, økonomi-/ regnskapsmedarbeidere, ansatte i kommunens økonomiavdeling som arbeider med kirkeregnskapet, samt ekstern regnskapsfører og revisor. Kurset kan hvis ønskelig kombineres med innføringskurs i kirkeregnskap 1. desember. 

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .