Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 11. juni 2015
&nsbp;

Bred støtte til dagens finansieringsordning

Fristen for høringen på dokumentet «Veivalg for fremtidig kirkeordning» har gått ut. «En foreløpig gjennomgang av de høringssvarene som er lagt ut viser overveldende støtte til dagens finansieringsordning og stor støtte til videreføring av dagens ordning med to organer for soknet. Det er også et klart flertall av høringsinstansene som går inn for at arbeidsgiveransvaret legges på et nivå nær soknet.» Det sier Frank Grimstad, administrerende direktør i KA.

Les mer.

Lovpålagt HMS-kurs for ledere

KA arrangerer lovpålagt HMS-kurs for ledere torsdag 15. oktober 2015. Kurset finner sted i Oslo. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver i en virksomhet å gjennomgå opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid). Kurset er tilpasset kirkelig virksomhet og de HMS-utfordringer som kjennetegner denne sektoren. Målgruppen for kurset er kirkeverger og andre ledere blant KAs medlemmer som har personalansvar. Deltakere som gjennomfører kurset vil motta kursdokumentasjon.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Kurs i «Stadig bedre»

Fredag 16. oktober 2015 arrangeres det innføringskurs i «Stadig bedre» i Oslo. «Stadig bedre» er en tenkning og arbeidsmåte for å sikre høy kvalitet i det lokale kirkelige arbeidet. «Stadig bedre» har hovedfokus på trosopplæring og diakoni, men tenkningen kan brukes av alle som ønsker å arbeide systematisk med kvalitetsutvikling. Målgruppen er ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni. Andre ansatte som ønsker å arbeide systematisk med kvalitetsutvikling og bruke metodikken i «Stadig» bedre, vil også ha glede av kurset.

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her.

Fagdag om arbeidsmiljø i Den norske kirke

Mandag 9. november arrangeres fagdag om arbeidsmiljø i Den norske kirke. Fagdagen skal bidra til å belyse utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet i Dnk, samt gi deltakerne verktøy til å håndtere disse. Det vil også bli presentert noe av arbeidet som gjøres i Dnk for å skape godt arbeidsmiljø. Målgruppen er ledelse og tillitsvalgte i Dnk. Fagdagen er arrangert av KA og Bispemøtet.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Problem med utskrift frå ny nettside.

Som nokon kan ha oppdaga har vi eit problem med utskrift frå den nye nettsida vår. Om du skriv ut frå nettlesaren Internet Explorer kan utskrifta bli nesten uleseleg. Vi arbeider med å finne ei løysing på problemet. Om du vil ta utskrift frå nettsida vår, så bruk andre nettlesarar (f.eks Google Chrome).  Vi håper å ha løyst problemet snart.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .