Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 06. august 2015
&nsbp;

Verdig gravferd for alle

KA er kritisk til at kulturministeren har avvist forslaget fra Lae-utvalget om å fjerne kremasjonsavgiften. Seniorrådgiver i KA, Bjarne Kjeldsen hadde innlegg på trykk i Aftenposten søndag. Du kan lese innlegget her.


HMS-kurs

KA arrangerer lovpålagt HMS-kurs for ledere torsdag 15. oktober 2015. Kurset finner sted i Oslo. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver i en virksomhet å gjennomgå opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid). Kurset er tilpasset kirkelig virksomhet og de HMS-utfordringer som kjennetegner denne sektoren. Målgruppen for kurset er kirkeverger og andre ledere blant KAs medlemmer som har personalansvar. Deltakere som gjennomfører kurset vil motta kursdokumentasjon.

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her.

 

Innføringskurs i «Stadig bedre»

Fredag 16.oktober 2015 arrangeres det innføringskurs i «Stadig bedre» i Oslo.
«Stadig bedre» er en tenkning og arbeidsmåte for å sikre høy kvalitet i det lokale kirkelige arbeidet. «Stadig bedre» har hovedfokus på trosopplæring og diakoni, men tenkningen kan brukes av alle som ønsker å arbeide systematisk med kvalitetsutvikling. Målgruppe er ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni. Andre ansatte som ønsker å arbeide systematisk med kvalitetsutvikling og bruke metodikken i Stadig bedre, vil også ha glede av kurset.

Du kan lese mer om kurset og melde deg på her.

 

KA minner om…

Kurs i medbestemmelse – meld deg på!
Høsten 2015 inviterer de sentrale tariffpartene i KA-området til to OU-støttede kurs i hvordan man i praksis ivaretar samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Kursene vil ta for seg de ulike møtepunktene mellom partene lokalt med utgangspunkt i lov- og avtaleverk som gjelder generelt for arbeidsliv i Norge, og for det kirkelige området spesielt.

Det første er på Gardermoen allerede 3.- 4. september, med påmeldingsfrist førstkommende fredag 7. august! Kurset er svært godt subsidiert av OU-midler, og koster kun 1 000,-  per deltaker - for todagers kurs inkludert overnatting.

Mer informasjon og påmelding finner du her:

www.ka.no/kurs

 

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .