Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 13. august 2015
&nsbp;

Høringsrunde om gravferder etter små barn som har blitt obdusert

KA gjennomfører for tiden en høringsrunde om de lokale forvaltningenes erfaringer med gravferder etter små barn som har blitt obdusert. Målet med høringsrunden er å få inn tilbakemeldinger som kan sammenfattes i en uttale til Folkehelseinstituttet og benyttes i utviklingen av en fremtidig praksis. Vi håper at alle som har hatt slike gravferder lokalt kan bidra med innspill.

Les mer.

Mange henvendelser til KA om nytt lønnssystem

Til KAs arbeidsgiveravdeling kommer det daglig inn mange henvendelser knyttet til det nye lønnssystemet på KA-sektoren. Lønnssystemet ble fremforhandlet som del av fjorårets tariffoppgjør, og trådte i kraft per 1. mai 2015. Forhandlingssjef Ingrid B. Tenfjord har utarbeidet oppklarende svar på en del av de vanligst stilte spørsmålene som kommer inn.

Les mer.

Kirkebyggkonferansen 2015: Kulturarv i hardt vær!

Hva skjer med kirkebyggene når båndene mellom stat og kirke blir løsere? Det varsles gjennomgang av finansieringsmodellene for Den norske kirke. Mange lokalsamfunn avfolkes. Kirkebyggene er under press også på andre måter. Klimaendringer og tøffere vær stiller nye og høyere krav til kompetanse, verneideologi og prioriteringer. Kirkebyggene vil også i fremtiden være viktige kulturminner over hele landet, men hvordan tar vi best vare på denne kulturarven?

Dette ønsker Kirkebyggkonferansen 2015 å sette fokus på. Både økonomiske og andre virkemidler må drøftes, og politikerne og fagfolk utfordres på hvordan vi skal ta vare på kulturarven i årene som kommer. Konferansen finner sted i Narvik 21.-22. september 2015.  Påmeldingsfrist er 1. september.

Mer informasjon og påmelding til konferansen finner du her.

Oppfølgingsdag i HMS for kirken

Fagakademiet har, i samarbeid med KA og Kulturdepartementet, tilbudt HMS-opplæring for ledere, tillitsvalgte og verneombud i kirken i 15 år. Torsdag 22. oktober tilbys det en oppfølgingsdag for de som tidligere har gjennomført 40 timers grunnopplæring. Denne dagen vil det bli oppfriskning av den grunnleggende HMS-kunnskapen og anledning til å diskutere erfaringer.

Mer informasjon om oppfølgingsdagen og påmelding, finner du på Fagakademiets hjemmesider.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .